Sustainability Report Assurance

I Danmark har vi tradition for, at revisionsfirmaer laver en verificering af de udvalgte data i en virksomheds bæredygtighedsrapport. Hos DNV har vi en anden tilgang. Vi har eksperter med erfaring inden for alle CSR-områder og kan rådgive jer i udvælgelsen af fokusområderne for jeres arbejde med CSR. Få f.eks svar på hvilke områder der har den største betydning for jeres kunder eller hvilke der er mest relevante inden for netop jeres branche.
Assurance Gravity

Kontakt os

Kåre Weng

Kåre Weng

Sales Manager

Vil du vide mere?

Ja tak!

En report assurance lavet af DNV giver både en dybdegående gennemgang af data i jeres bæredygtighedsrapport og en vurdering af relevansen af jeres målsætninger, hvilket giver gennemsigtighed, troværdighed og skaber tillid mellem jer og jeres interessenter. Vores bæredygtighedsspecialister hjælper jer med at sætte de rigtige mål for jeres CSR-strategi. DNVs VeriSustainTM protokol er kalibreret med ISAE3000 & AA1000AS standarderne og GRI-standarderne. Med DNV Sustainability Report Assurance får I følgende fordele:

  • Dybdegående gennemgang af data i jeres bæredygtighedsrapport
  • Hjælp til at rapportere på de mest meningsfulde bæredygtighedsmål i forhold til jeres strategi
  • Styrkelse af tilliden til virksomhedens bæredygtighedsperformance
  • Styrkelse af troværdigheden
  • Hjælp til at identificere risici og muligheder 
  • Konstruktiv og uvildig feedback, da vi agerer ”djævlens advokat” i forhold til jeres input
  • Et stærkt værktøj til jeres eksterne kommunikation
  • Styrkelse af topledelsens og bestyrelsens engagement i bæredygtighed

Kontakt os

Kåre Weng

Kåre Weng

Sales Manager

Vil du vide mere?

Ja tak!

Hvad gør os anderledes?

Vores bæredygtigheds report assurance giver dig det fulde billede.

Opbyg tillid og øg gennemsigtigheden

Report Assurance: Her er 5 fejl du skal undgå