DNV GL Danmark

DNV GL Certifikater opbevares i en sikker blockchain

Større gennemsigtighed og højere sikkerhed for dit certifikat

Alle vores ledelsessystemcertifkater, produktcertifikater og supply chain certifikater er nu opbevaret i en sikker, privat blockchain, der gør det muligt for alle at få øjeblikkelig bekræftelse på, om et certifikat er gyldigt og opdateret.

Blockchain concept

Kontakt os for yderligere information

Mere information?

Kontakt os

Kunder handler med virksomheder de stoler på, og det er derfor vigtigt for virksomheder, at kunne vise at de leverer sikre og pålidelige produkter og tjenester.   

Vi har i DNV GL været med til opbygge tillid i mere end 150 år. Med blockchain-teknologien er vi de første i certificeringsbranchen, der går et skridt videre for at yde digital sikkerhed. Det hjælper vores kunder til, at være mere åbne og vise, hvad de gør for at overholde og følge regler og standarder.

Blockchain løsningen

Blockchain-teknologien er revolutionerende i, hvordan data opbevares og deles. En blockchain anvender kryptografi til at sikre oplysninger, og stiller en decentral database eller "digital bankbog" af oplysninger til rådighed. Teknologien er baseret på et netværk af computere, der alle skal godkende en ændring, før den verificeres og registreres. Det begrænser dermed afhængigheden af og sårbarheden ved centraliseret dataopbevaring.

DNV GL opbevarer certifikaterne i en privat blockchain, så retten til at oprette nye certifikater og ændre oplysningerne begrænses til os, samtidig med at vi udnytter teknologiens fordele som autentificering (godkendelse), decentralisering og kryptering. Selvom det kun er os, der kan lave ændringer, kan alle få adgang til vores blockchain og kontrollere et certifikats gyldighed.

Sådan virker det

Når et certifikat udstedes digitaliseres data, og certifikatet får dermed tildelt en digital identitet. Alle certifikater er markeret og kan spores, og originalen opbevares sikkert i blockchainens netværk af computere, som også kaldes noder.

Certifikatets data administreres parallelt i vores produktionssystem. Samlet set skaber det en sikker og gennemsigtig transaktion, som ikke kan manipuleres. Det gør det nemt at afdække svindel, da teknologien vil afsløre forældede eller falske certifikater.

Kontrol af et certifikats gyldighed

Fra september 2017 vil alle nye og genudstedte certifikater have en indlejret QR-kode, som kan scannes med en QR-scanner. Teknologien slår op i blockchainen, og oplysningerne om certifikatet vises. Alle kan når som helst kontrollere og verificere omfang og gyldighed af en virksomheds krav og certifikat. Certifikaternes gyldighed kan også kontrolleres ved at slå op i vores offentlige certifikatkontrol

Kontakt os for yderligere information

Mere information?

Kontakt os

FAQ

Hvordan får jeg en QR scanner?

Svar:
Svar:
Vi anbefaler at du downloade en reklame-fri QR scanner gennem det app-store som er forbundet til din smart phone, så som Google Play for android telefoner eller App-store for Apple telefoner

Hvornår er certifikatoplysningerne opdateret i den private blockchain?

Svar:
Svar:
Når et certifikat fornyes, eller når vi udsteder et nyt certifikat, opdateres dataene samtidig i den private blockchain.

Er data sikre?

Svar:
Svar:
Vi opbevarer certifikaterne i en privat blokchain, hvilket betyder at rettighederne til at ændre information er begrænset til os, samtidig med at vi udnytter fordelene ved teknologien så som autentificering (godkendelse), decentralisering og kryptering. Dataen administreres parallelt i vores produktionssystem. Dette er en meget sikker løsning, da data ikke kun opretholdes på et sted.