Standarder for forbrugsvarer

Standarder og certificering, der skaber sikkerhed og sikrer kvalitet og overholdelse af retlige krav i forbindelse med husholdningsprodukter, personlige plejeprodukter og andre produkter, hjælper virksomheder til at opfylde kundekrav og beskytte deres brand.

Consumer Product Standards

Kontakt os for yderligere information

Behov for mere information?

Ja tak

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Der er stadig større fokus på sikkerhed og kvalitet i relation til forbrugsvarer. I takt med den stigende globalisering af produktion og indkøb bliver forsyningskæderne længere og mere komplekse. Det øger risikoen for utilsigtede hændelser og betyder flere unødvendige omkostninger i forsyningskæden. På et marked, der hidtil har været domineret af andenpartsaudit, er der en klar udvikling hen imod at benytte anerkendte globale standarder og tredjepartscertificering.

Alle virksomheder kan blive certificeret efter standarder for forbrugsvarer. Disse standarder omfatter bl.a. følgende produkter:

  • Personlige plejeprodukter og husholdningsprodukter, dvs. formulerede og færdigfremstillede produkter, hvor der typisk stilles højere hygiejnekrav som følge af produkternes art og anvendelse. Det drejer sig bl.a. om kosmetik, toiletartikler, personlige plejeprodukter, husholdningskemikalier og rengøringsmidler.
  • Almindelige varer, dvs. primært færdigfremstillede produkter, hvor styring af produktionsprocessen for at opnå produktsikkerhed og sikre kvaliteten er af største betydning. Som eksempler kan nævnes elektrisk udstyr, legetøj, møbler, tekstiler og smykker.

Fordele:

Virksomheder, der har godt styr på kvalitetskrav, sikkerhedskrav og retlige krav helt fra starten, opnår følgende fordele:

  • Bedre beskyttelse af deres brand og kunder
  • Større “brand” tillid, når de ansøger om og bliver certificerede efter globalt anerkendte ordninger
  • Hurtigere “time to market”, da certificering giver mulighed for hurtigere indkøb fra nye leverandører
  • Nedsættelse af tid og ressourcer anvendt på audit, når der anvendes globalt anerkendte branchestandarder
  • Risikostyring i forsyningskæden og løbende forbedring

Tilgængelige standarder:

To af de certificerbare standarder for forbrugsvarer er:

Kontakt os for yderligere information

Behov for mere information?

Ja tak

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud