Skip to content

NSIM er et system som lar deg optimalisere bruken av fortøyninger og reduserer risikoen for fiskerømming.

Systemets dokumentasjonsmuligheter sørger for at du etterkommer myndighetskrav og sertifiseringer, og det kan spare deg for store kostnader forbundet med oppdrettsnæringens utfordringer. NSIM er et system for personell og firmaer som har ansvar for oppdrettsanlegg og oppdrettslokaliteter.

Hva er NSIM? 

NSIM (Nautical Site Information Models) er et datasystem utviklet for å bygge opp dokumentasjon og informasjon for teknisk utstyr på en geografisk lokalitet på sjøen. Det fysiske oppdrettsanlegget og lokaliteten blir speilet med en digital 3D modell («digital tvilling») i et rom med geografisk posisjoneringssystem.

NSIM gir deg et oversiktlig og godt bilde av forholdene under vann, under ulike miljømessige betingelser. Systemet gjør det mulig å optimalisere bruk av fortøyninger og komponenter på lokaliteten og vil bidra til å redusere risikoen for fiskerømming.

Hva kan du som oppdretter bruke NSIM til? 

NSIM kan brukes på mange nivå og som oppdretter kan du selv velge hvilke aspekter av systemet du ønsker å benytte deg av:  

 • Planprosessen 
  Systemet gir deg anledning til å planlegge design, optimalisere plassering, samt utnytte undervannstopografien på mest hensiktsmessig måte. Dette betyr at du kan lage 3D modeller av flere alternative oppsett for hver lokalitet, og på den måten være rustet for mange ulike fremtidsscenarioer.
 • Bygge dokumentasjon 
  I følge Fiskeridirektoratets siste utspill er oppdretter ansvarlig for samsvar mellom utlagt fortøyning og dokumentasjon. NSIM kan brukes til å dokumentere geografiske posisjoner for eksisterende anlegg, samt sette opp en interaktiv fortøyningsrapport. Rapporten vil være både virtuell og dynamisk, og inneholder all påkrevd info.
 • Verifikasjon og visualisering  
  Posisjoneringssystemet i NSIM kan dele informasjon med de fleste kart-/plotteløsninger. Slik kan planer og posisjonsinstrukser deles og brukes for verifikasjon av tilsendte data og rapporter fra båter og eksterne aktører. 3D bilder av oppdrettsanlegg med beskrivelser kan også brukes i søknader til myndighetene. 
 • Etterleve krav  
  Som oppdretter kan du ved hjelp av NSIM ha full kontroll på anleggsmassen på flere lokaliteter over tid og sørge for at du etterkommer myndighetskrav og sertifiseringer. NSIM kan på den måten brukes som en samlet brukerhåndbok for totalanlegget. Håndboken vil inneholde en elektronisk versjon av alle krav som stilles til en oppdretter, noe som gjør det mulig å programmere inn et ettersynsprogram og en vedlikeholdsplan med avvikshåndtering. Dette er helt nødvendig i forbindelse med anleggssertifikater.
 • Sporbarhet 
  Vi ønsker intuitiv og sporbar tilgang mellom komponentene som er i bruk på lokaliteten og tilhørende dokumentasjon. Dette settes opp i NSIM og er til god nytte ved opplæring av personell.
 • Komponentregister for bedrifter 
  NSIM inneholder et kraftig komponentregister der man samler alle notposer, flytekrager, fortøyningsmateriell, flåter, ekstrautstyr og annet utstyr i oppdrettsfirmaets eie. Komponentene blir så distribuert rundt på lokalitetene der de er i øyeblikket. Komponentregisteret gjør det mulig å holde kontrollen på komponenter og dokumentasjon over tid. Når komponenter flyttes mellom lokaliteter og lokasjoner henger sertifikater, brukerhåndbøker og servicelogger med.

Hva kan leverandører bruke NSIM til?

Leverandører av utstyr til oppdrettsnæringen kan bruke NSIMs produktregister. I produktregisteret kan leverandører holde strukturert orden på alle produktene som leveres fortløpende med forskjellige design og egenskaper. I registeret vil leverandører også kunne samle dokumentasjon og programmere inn egenskaper ved sine produkter.

Hvordan leverer DNV tjenester gjennom NSIM?

Gjennom NSIM-systemet leverer vi tjenester som verifikasjon, dokumentasjon og pre-analyser til kunder. Vi tilbyr også kundene tilgang til NSIM-systemet for å etterkomme krav og forenkle behandling av informasjon relatert til NYTEK forskrift og sertifiseringer. Vi setter opp systemet med tilgang som passer til størrelsen på bedriften og antall lokaliteter og brukere. Vi hjelper også til med å sette opp lokalitetene med de data og dokumentasjon som er tilgjengelig i dag og som det skal bygges videre på. 

Vi vil arrangere kurs for de kundene som vil ha roller i systemet. For normalt datakyndige vil man kunne bruke NSIM i view-modus uten kurs.

NSIM fungerer på PC Windows, Apple, mobiltelefoner og nettbrett med Android og OS og med de fleste nettlesere. NSIM krever nettilgang for innhenting av nye data fra server, men fungerer også i offline-modus.

--- 
Mer om NSIM

NSIM (Nautical Site Information Models) er et datasystem utviklet for å bygge opp dokumentasjon og informasjon for teknisk utstyr på en geografisk lokalitet på sjøen. I NSIM samles og struktureres teknisk informasjon inn i et felles interaktivt og virtuelt miljø for hver enkelt lokalitet. Det fysiske oppdrettsanlegget og lokaliteten blir speilet med en digital 3D modell («digital tvilling») i et rom med geografisk posisjoneringssystem. Modellen holdes så oppdatert i henhold til driften, komponentvalg, sertifiseringer og myndighetskrav.  

Grunnlaget for modellen av oppdrettsanlegget er grensesnittet mot land og bunnforholdene på en sjølokalitet. I NSIM laster man inn tilgjengelig geografisk informasjon som ekkolodd- og multistråle-data som er samlet inn av båter på lokaliteten. Disse kombineres så med offisielle kartdata og terrengmodeller. Oppdrettsanlegget modelleres så mot dette grensesnittet.

NSIM gir deg derfor et oversiktlig og godt bilde av forholdene under vann, under ulike miljømessige betingelser. Systemet gjør det mulig å optimalisere bruk av fortøyninger og komponenter på lokaliteten og vil bidra til å redusere risikoen for fiskerømming. Dette eksempelvis gjennom å avdekke mulige gnagområder mellom fortøyninger og bunnen eller mot not-poser og kryssende fortøyninger fra flåte og anlegg eller ekstrautstyr.

Hva skjuler seg under overflaten?

Kontakt oss for mer informasjon