Fremtidens ledelsessystemer

Hvordan ser fremtidens ledelsessystemer ud?
Man looking at the view from top of skyscrapper

Kontakt os for yderligere information

Birgit Lund Nielsen

Birgit Lund Nielsen

Training Manager, +4539457093

Se vores udbud af kurser

KLIK HER

Mange virksomheder ser fortsat ledelsessystemer som en ”ticket-to-trade”. Systemerne er mange steder meget teksttunge, bureaukratiske og lider i stort omfang af at være lavet i en tid, hvor kravene til ledelsessystemerne var detaljerede, normative og mind-settet var: ”Hvis det ikke er dokumenteret, så findes det ikke”. Det var godt dengang kunden var den eneste væsentlige interessent for en virksomhed, og kvalitet handlede om at sikre et lavt antal produktreklamationer. 

Virksomheder skal i dag leve op til mange flere krav, der langt overstiger tidligere tiders ensidige syn på kundens krav som den væsentligste driver for kvalitet. Virksomheder i dag står over for et langt mere komplekst samspil af krav fra mange flere interessenter, der forholder sig til, hvordan virksomheden drives og i praksis er alle virksomheder i dag forpligtede i hele leverandørkæden. Samtidig er kravene til effektive processer fortsat stigende. Alt dette understøttes selvfølgelig i de nye revisioner af ledelsessystemstandarderne baseret på High Level Structure.

Hvis ikke du tager konsekvensen og begynder at arbejde anderledes med dit ledelsessystem, er der en risiko for, at din virksomhed misser en mulighed for at tilpasse sig omverdenens stigende krav.

I kursusrækken THE FUTURE OF MANAGEMENT SYSTEMS forsøger vi at fange nogle af de trends, som kommer til at præge fremtidens ledelsessystemer. Kurserne vil i høj grad være præget af indlæg fra andre end DNV, der på forskellig vis sætter dagsordenen for nogle forandringer, som vi allerede ser ske hos vores kunder.

Temaerne kredser om følgende emner:

  • Strategisk eksekvering: Ledelsens rolle i fremtidens ledelsessystemer
  • Nudging: Gør det let, at gøre det rigtigt
  • Co-creation. Skab begejstring, involvering og engagement med en ny måde at fastholde og udvikle effektive processer.
  • Fremtidens systemunderstøttelse. Hvad kommer der efter lange nedskrevne procedurer, elektroniske mapper og sharepoint systemer?

Kontakt os for yderligere information

Birgit Lund Nielsen

Birgit Lund Nielsen

Training Manager, +4539457093

Se vores udbud af kurser

KLIK HER