Skip to content

Interne kurser for din virksomhed

Er der flere i virksomheden som har brug for kompetenceopbygning? Alle vores kurser leveres også internt og kan tilpasses din virksomheds behov. Kontakt os, så vi sammen kan sikre kompetencerne i din virksomhed.

Mange virksomheder har brug for at gennemføre uddannelse internt, både fordi kompetenceudvikling er nødvendigt for mange og grundet ønsket om at tilpasse kompetencer efter specifikke behov, og derved opnå størst læringseffekt. Der er mange fordele ved at gennemføre et kursus internt i virksomheden:

Fælles platform

På et internt kursus får deltagerne anledning til at diskutere og skabe en fælles forståelse for kursets indhold. Det betyder, at du og din virksomhed efter kurset vil have en fælles kommunikationsplatform for de emner, vi har behandlet på kurset.

Tilpasset indhold

Vores kurser gennemføres som udgangspunkt som standardkurser med teoretiske indlæg, eksempler og gruppeopgaver tilknyttet fiktive virksomhedscases. Mange virksomheder ønsker, at vi tilpasser kurset således, at indholdet vægtes i forhold til, hvordan deltagerne får størst udbytte. Vi kan også tilpasse kurserne, så indholdet tager udgangspunkt i netop jeres udfordringer.

Nærhed til arbejdspladsen

Ved et internt kursus kommer vores kursusholdere ud til jeres virksomhed. Det betyder, at de ansatte slipper for at bruge tid på rejse i forbindelse med et kursus, og der vil således være minimalt fravær i forhold til virksomhedens daglige drift. Virksomheden er i udgangspunktet ansvarlig for at skaffe kursuslokaler, enten i egne lokaler eller lokaler der kan lejes i nærheden.

Lavere kursusafgift

På åbne kurser betaler man en fast pris for hver enkelt deltager som er tilmeldt. På interne kurser reduceres denne omkostning i kraft af antallet af deltagere, og den økonomiske gevinst øges des flere deltagere der er med på kurset.

Vores undervisere

Vores mange erfarne undervisere arbejder til dagligt med mange forskellige virksomheder og har derigennem fået et bredt erfaringsgrundlag på tværs af brancher og indsigt i de udfordringer, I som virksomhed står overfor. Denne erfaring anvendes aktivt i undervisningen, naturligvis i anonymiseret form, så vi samtidig sikrer vores upartiskhed.

Vores kunder 

Vi har mange tilfredse kunder og vi arbejder hele tiden med at forbedre vores kursusudbud. På www.dnv.dk/kurser kan du se vores samlede udbud af åbne kurser, som alle kan afholdes som interne forløb for din virksomhed.

Sådan kommer du videre

Kontakt os