Skip to content

CQI-IRCA Lead Auditorkursus i kvalitetsledelse

(CQI-IRCA id-nr 17898)

Om uddannelsen 

På vores CQI-IRCA Lead Auditorkursus i kvalitetsledelse får du en grundig indføring i principperne for et effektivt kvalitetsledelsessystem, og du bliver klædt godt på til at gennemføre procesaudit i overensstemmelse med ISO 9000-serien og ISO 19011

Vores erfarne undervisere guider dig igennem hele auditprocessen fra udarbejdelse af auditprogram til afrapportering af auditresultater. Undervisningen tilrettelægges som en kombination af teoretiske indlæg, rollespil, gruppearbejde og diskussion. Kurset afsluttes med en kompetencegivende eksamen.

Med dette kursus vil du og din virksomhed markere jer på højeste niveau inden for kvalitetsledelse. Ved bestået eksamen modtager du et certifikat, der dokumenterer din status som Lead Auditor. Certificeringen medfører samtidig, at du opfylder uddannelseskravene for initial certificering som IRCA QMS-auditor. 

Forudsætninger for deltagelse

Vi anbefaler, at alle deltagere på kurset har følgende grundlæggende kendskab til ISO 9001:2015: 

  • Plan-Do-Check-Act-cirklen (PDCA)
  • Sammenhængen mellem kvalitetsledelse og kundetilfredshed
  • Almindeligt anvendte kvalitetsledelsestermer og definitioner, og de 7 kvalitetsprincipper som angivet i ISO 9001-standarden
  • Procesorientering anvendt i et kvalitetsledelsessystem
  • Model af et procesbaseret kvalitetsledelsessystem, struktur og indhold i ISO 9001
  • Kravene i ISO 9001

Ovenstående viden kan erhverves ved deltagelse i kurset Grundlæggende kvalitetsledelse eller ved selvstudie.