Tilmelding til Grundlæggende Kvalitetsledelse

Lær at planlægge og gennemføre en effektiv og udbytterig intern miljøaudit, og få kendskab til de fremgangsmåder og teknikker, du kan anvende ved gennemførelse af intern audit.

(optional)
(optional)
(optional)
(optional)
(optional)