Indholdet af disse blogindlæg er opdateret og justeret til de endelige udgivelser af de nye ISO 9001 & ISO 14001 standarder, som blev lanceret i september 2015. Derfor afspejler de ti blogindlæg nu også tidsplaner og andre praktiske forhold ved standarderne.

New Horizon New ISO 1200 x  800

Step 1: Offentliggørelse

Bemærk - dette er et nyt trin 1. De andre trin har beholdt de samme titler og dækker samme ’High Level Structure’ (HLS ) afsnit. Trin 10 er dog opdateret til også at afspejle offentliggørelsen af de faktiske ISO-standarder. Og de øvrige trin er opdateret med det nyeste ISO-indhold og suppleret med nogle af vores hidtidige erfaringer med de nye standarder.


empty

Læs hele blogindlægget her >

New Horizon New ISO 1200 x  800

Step 2: High Level Structure

I mit første blog gav jeg en opdatering på offentliggørelse af ISO-standarder og en hurtig oversigt over de væsentligste ændringer - sammen med nyttige links og oplysninger om de nye standarder. Denne anden blog i serien ser på High Level Structure (HLS ), som nu bliver brugt til alle nye og reviderede styringssystems-standarder. 

HLS-tilgangen har afsæt i et logisk og fornuftigt ønske om at harmonisere den grundlæggende struktur og indholdet i alle management-systemer. 


Læs hele blogindlægget her >

New Horizon New ISO 1200 x  800

Step 3: Afsnit 1, 2 og 3

I mine tidligere blogs har jeg beskrevet den overordnede tilgang og tidsfrister for audits af ISO 9001 og ISO 14001 - samt hvordan High Level Structure (HLS ) er indarbejdet i de to standarder. I denne blog begynder vi at diskutere de paragrafer, der knytter sig til HLS.


Læs hele blogindlægget her >

New Horizon New ISO 1200 x  800

Step 4: Kontekst

Dette afsnit introducerer nogle væsentlige ændringer i både ISO 9001 og ISO 14001 og er opdelt i fire under-punkter, der er defineret i HLS:


4.1: Forståelse af organisationen og dens kontekst

4.2: Forståelse af interesserede parters behov og forventninger

4.3: Fastlæggelse af omfanget af managementsystemet

4.4: Managementsystemet


Læs hele blogindlægget her >

New Horizon New ISO 1200 x  800

Step 5: Lederskab

Dette afsnit indeholder en del indhold, som mange vil kende fra det det eksisterende ISO 9001 og ISO 14001. Men den introducerer også nogle mere subtile nyskabelser til begrebernes betydning for et bedre ledelsessystem.


Læs hele blogindlægget her >

New Horizon New ISO 1200 x  800

Step 6: Planning

Dette afsnit er et stærkt supplement til både ISO 9001 og ISO 14001, fordi det indfører begrebet risiko (og mulighed) til begge standarder via High Level Structure (HLS ). Det er også her, DNV GL har et forspring, da vi har leveret certificeringer i risikostyring siden 2004. Tilgangen er baseret på, at audits skal tage udgangspunkt i organisationens sårbare områder - og derefter gå i dybden med det enkelte område for at vurdere, hvilket beredskab der er nødvendigt. 


empty

Læs hele blogindlægget her >

New Horizon New ISO 1200 x  800

Step 7: Support

Dette afsnit i ISO 9001 og ISO 14001 samler på ét sted alle de områder, der vedrører betydningen af "mennesker, steder og procedurer" for ledelsessystemet. På de fleste områder kræver det ikke væsentlige ændringer, men der er dog yderligere krav til hver enkelt standard, som påkalder en vis nytænkning , især om organisatorisk viden.


Læs hele blogindlægget her >

New Horizon New ISO 1200 x  800

Step 8: Operation

Dette afsnit repræsenterer dybest set produktion og operationelle kontroldele i standarderne. Jeg gennemgår dem hver for sig, da der - ligesom for de eksisterende standarder - er store forskelle i indholdet og detaljerne.


Læs hele blogindlægget her >

New Horizon New ISO 1200 x  800

Step 9: Evaluering af præstation

Jeg har besluttet at sætte disse to afsnit i én blog. For det første, fordi de i vidt omfang svarer til det eksisterende ISO 9001 og ISO 14001. For det andet, fordi begge afsnit dækker evaluering af ydeevnen og de interne sikkerhedsaspekter ved de nye standarder.


Læs hele blogindlægget her >

New Horizon New ISO 1200 x  800

Step 10: Timeline og Next Steps

Min serie af blogs har forhåbentlig hjulpet din organisation til at orientere sig om den nye ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015. Sidste trin i min serie dækker tidsplanen for gennemførelsen, nogle anbefalinger til de næste skridt samt nogle forslag til nyttige ressourcer.


Læs hele blogindlægget her >