Skip to content

Blog 3: Afsnit 1, 2 og 3 i de nye ISO standarder

Blog 3: Afsnit 1, 2 og 3 i de nye ISO standarder

En hurtig påmindelse om de 10 klausuler i HLS - denne blog dækker afsnit 1, 2 og 3. 1. Anvendelsesområde 2. Normative referencer 3. Vilkår og referencer 4. Organisationen 5. Lederskab 6. Planlægning 7. Support 8. Drift 9. Evaluering af resultat 10. Forbedring I denne blog tager jeg fat i de første tre afsnit samt introduktionsafsnittet. 

Introduktionsafsnittet 

Dette er præamblen til HLS-standarderne, hvor baggrund, motiver og hensigten bag standarden bliver beskrevet. Ganske meget har ændret sig i dette afsnit, især for ISO 14001. Her et par vigtige pointer:

  • Afsnittet indskærper betydningen af et ledelsessystem som en del af organisationens strategiske ledelse og struktur.
  • Begge standarder omfatter et ”Plan-Do-Check-Act” diagram, der inkorporerer de vigtigste afsnit og anskueliggør, hvor de passer ind i cyklussen. ISO 9001:2015 standarden indeholder desuden en skematisk oversigt over de centrale elementer i en procestilgang.
  • Begge standarder omfatter også en grundlæggende fortolkning af, hvordan centrale begreber som "skal", "bør", "må" og "kan" skal fortolkes i standarderne.
  • ISO 9001:2015 diskuteres vigtigheden af at have en procestilgang til ledelsessystemer samt en risikobaseret tankegang.
  • Afsnittet leverer et rigtig godt og fokuseret overblik over "risikobaseret tænkning". Det indebærer blandt andet, at en organisation skal overveje alle aspekter af risiko – samt det faktum, at auditorer med de nye standarder skal bringe begrebet risiko i forgrunden som et generisk og grundlæggende begreb. 

Afsnit 1: Anvendelsesområde 

Denne overskrift i HLS har udvalgene for ISO 9001 ISO 14001 haft frie tøjler til at udfylde. For 9001 dækker det mødet med kundernes krav, lovmæssige krav og myndighedskrav – alt sammen med det formål at øge kundetilfredsheden. I 14001 er bliver begreberne suppleret af principper om at forbedre de miljømæssige resultater, opfylde diverse forpligtelser og opnå veldefinerede miljømål. 

Afsnit 2: Normative referencer & Afsnit 3: Vilkår og referencer  

Som jeg tidligere forklarede, er der en forskellig tilgang i standarderne her. ISO 14001:2015 inkluderer alle begreber og definitioner i punkt 3, mens ISO 9001:2015 henviser til dem i den separate ISO 9000:2015 standard. Det kan skyldes det faktum, at ISO 9000:2015 indeholder 20 sider med definitioner, mens ISO 14001:2015 kun har 7 siders beskrivelse af termer og definitioner. 

Samlet set er de to standarder mere på linje end de tidligere DIS / FDIS versioner. Men oplysningerne, især vejledning og information, er placeret forskellige steder og under forskellige sektioner - ligesom bilagene også er placeret separat i ISO 9000:2015 standarden. 

Meget at hente i bilag A 

Det er også værd at nævne de meget nyttige oplysninger og diskussioner, der findes i bilag A til begge standarder. 

ISO 9001:2015 finder du et kort og informativ bilag A, der dækker nogle vigtige områder såsom struktur, sammenhæng, risikobaseret tænkning og organisatorisk viden. Se også afsnit 2 om grundlæggende begreber og kvalitetsstyringsprincipper. I ISO 14001:2015 er bilag A mere omfattende. Det giver en vejledning til hver enkelt bestemmelse og nogle glimrende præcisereringer til standardens indhold. DNV GL har været fortaler for, at certificeringen skal have en mere risikobaseret tilgang, siden vi introducerede Risk Based Certification metoden i 2004. Denne metode matcher auditkravene til de nye standarder perfekt. Og med vores Next Generation Risk Based Certification (NGRBC) kommer vi kun til at styrke vores fokus på målrettede audits yderligere. 

I den næste blog ser jeg på afsnit 4, hvor der er sket væsentlige ændringer i de nye ISO standarder

Kontakt os for support om en smidig overgang til ISO 2015 .

Har du spørgsmål eller kommentarer til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015? Så stil dem i vores LinkedIn gruppe omhandlende fremtidens ledelesessystemer, hvor DNV GL auditorer sidder klar til at svare dig.