Skip to content

Blog 2: High Level Structure

Blog 2: High Level Structure

High Level Structure dækker over flere hovedtræk:

• Et fælles sæt af 10 hovedsætninger, som ethvert ledelsessystem skal indeholde

• Nogle veldefinerede, obligatoriske underpunkter til hver af de 10 vigtigste afsnit

• Et obligatorisk formuleret indhold under hvert afsnit, som skal indgå i alle standarder

Det betyder i praksis, at alle standarder til ledelsessystemer består af de samme afsnitsoverskrifter, samme obligatoriske underpunkter og samme obligatoriske tekstpassager.

Men standarderne kan derefter indeholde yderligere underpunkter og yderligere tekst, som kan målrettes de specifikke krav, der er behov for at adressere inden for det enkelte område.

Obligatoriske afsnit

De obligatoriske HLS afsnit er:

1. Anvendelsesområde

2. Normative referencer

3. Vilkår og referencer

4. Organisationen

5. Lederskab

6. Planlægning

7. Support

8. Drift

9. Evaluering af resultat

10. Forbedring

Disse overskrifter kan der ikke ændres på - de er blevet vedtaget af ISO som HLS for alle ledelsessystemer. De er allerede i brug i nyere standarder som ISO 55001:2014 Asset Management og ISO 27001:2013 Informationssikkerhed.

Obligatoriske underpunkter

Både ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 indeholder derudover nogle obligatoriske underpunkter - her illustreret under overskriften ”Organisationen”:

4.1 Forståelse af organisationen og dens kontekst

4.2 Forståelse af interesserede parters behov og forventninger

4.3 Fastlæggelse ledelsessystemets omfang

4.4 Ledelsessystemet

ISO’s udvalg kunne have valgt at tilføje endnu flere underpunkter til hver standard, hvis de følte, det var relevant. Men for afsnit 4 har begge udvalg fastholdt de obligatoriske underpunkter og i stedet valgt at tilføje tekst, der skal øge fokus på kvalitet - herunder kvalitetskritiske og miljøkritiske spørgsmål til hvert underpunkt.

Store forskelle i afsnit 8

I afsnit 8 (Drift) er det eneste obligatoriske underpunkt ”8.1 Operationel planlægning og kontrol”. Men herefter ser vi nogle væsentlige afvigelser i underafsnittene mellem ISO 9001 og ISO 14001:

ISO 9001 indeholder:

8.2 Krav til produkter og services

8.3 Design og udvikling af produkter og ydelser

8.4 Kontrol af eksternt godkendte processer, produkter og serviceydelser

8.5 Produktion og tjenesteydelser

8.6 Frigivelse af produkter og ydelser

8.7 Kontrol af fejlbehæftet produktion

ISO 14001 indeholder:

8.2 Nødberedskab og afværgeforanstaltninger

Altså en stor forskel i forhold til ekstra indhold. Men faktisk er det ikke væsentligt forskelligt fra de overskrifter og den struktur, man finder i afsnit 7 i ISO 9001:2008 og i punkt 4.4.6 og 4.4.7 i ISO 14001:2004.

Det viser, hvordan ISO omsider har vedtaget en fælles tilgang til den grundlæggende struktur/indhold i ledelsessystemerne - mens der samtidig gives rum til, at den enkelte standard kan skræddersys ud fra unikke problemstillinger og fokusområder.

Bygger på samme principper

Hvad der er både interessant og logisk er, at de vigtigste ændringer er fælles for både ISO 9001 og ISO 14001… og for de øvrige ledelsessystemer. Hvorfor er det logisk? Fordi de grundlæggende principper i ledelsessystemet er baseret på et sæt fælles principper. 

Det ser jeg nærmere på i min næste blog.

Kontakt os for support om en smidig overgang til ISO 2015 .

Har du spørgsmål eller kommentarer til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015? Så stil dem i vores LinkedIn gruppe omhandlende fremtidens ledelesessystemer, hvor DNV GL auditorer sidder klar til at svare dig.