Skip to content

Blog 1: ISO offentliggørelse

Blog 1: ISO offentliggørelse

Trin 1 er nyt - de andre blogs har beholdt de samme titler og dækker samme High Level Structure (HLS) klausuler. Trin 10 er dog opdateret til også at afspejle offentliggørelsen af de faktiske ISO-standarder. Og de øvrige trin er opdateret med det nyeste ISO-indhold og suppleret med nogle af vores hidtidige erfaringer med de nye standarder. Lad os til en start at sammenfatte de vigtigste ændringer fra udkast (DIS) til sidste fase før frigivelse (FDIS) til endelig version:

Begrænset opdatering

Den primære (og gode) nyhed er, at eftersom standarderne alle er bygget op omkring High Level Structure (HLS), er de grundlæggende de samme. Alle forbedringer på kontekst, ledelse, risiko og muligheder er altså kommet for at blive. Opmuntrende er det også, at mine blogs ikke har krævet den store opdatering, fordi formålet med dem var at give et overblik over de kritiske ændringer fra den gamle version til den nye, og ikke fortabe sig i en gennemgang af detaljerne.

Ændringer på detaljeniveau

For ISO FDIS 9001 er de fleste ændringer mellem DIS og FDIS på detaljeniveau - der er fx ingen ny nummerering eller omplacering. Noget af teksten er blevet forenklet, konsolideret og forbedret, og der har været nogle ændringer, der skal tydeliggøre, hvor der kræves dokumentation. Også introduktionsafsnittet til standarden er blevet en smule ændret, men det dækker stadig de centrale områder af en procestilgang (’Plan-Do-Check-Act’ ) og en risikobaseret tankegang. I ISO FDIS 9001 er alle vilkår og definitioner flyttet til den separate standard ISO FDIS 9000: 2015. For ISO FDIS 14001 er vilkår og definitioner derimod blevet bevaret i standarden. Jeg gætter på, at det skyldes, at der er 20 sider vilkår og definitioner i ISO FDIS 9000:2015, og kun 7 sider i ISO FDIS 14001:2105.

Konsolidering af underklausuler
Med ISO FDIS 14001 har der været en vis konsolidering i afsnit 6: Planlægning - samt i punkt 6.1: Risici og muligheder. Der er kommet større og mere logisk fokus på "flow", hvilket er en klar forbedring ift. DIS-versionen, hvor forbindelserne og samspillet mellem kontekst, aspekter og forpligtelser ikke fungerede optimalt.  Andre ændringer i ISO FDIS 14001:2105 går på forenklinger, præciseringer og mindre tekstændringer. Med offentliggørelsen af den faktiske ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 har der været minimale ændringer - der er kun tale om begrænsede finpudsninger.

Til at overskue for den seriøse virksomhed
Man har en 3-årig overgangsperiode til at efterleve de nye standarder. Det er defineret i International Accreditation Forums (IAF) Transition Planning Guidance for ISO 9001:2105 og ISO 14001:2105 - begge meget nyttige dokumenter, som er frit tilgængelige på IAF hjemmeside. 

De nye standarder stiller naturligvis nye krav til organisationen. Men hvis din virksomhed allerede ser på ledelsessystemer som en seriøs del af forretningen, bør ændringerne være til at overskue. Er dit ledelsessystem derimod ikke en integreret del af virksomheden, kan ændringerne i ISO 9001 og ISO 14001 godt blive en udfordring… men så bør I under alle omstændigheder starte med at fokusere på, hvordan I kan gøre noget nyttigt med den tid og de penge, I bruger på ledelsessystemet. 

I mit næste blogindlæg diskuterer jeg High Level Structure.

Kontakt os for support om en smidig overgang til ISO 2015 .

Har du spørgsmål eller kommentarer til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015? Så stil dem i vores LinkedIn gruppe omhandlende fremtidens ledelesessystemer, hvor DNV GL auditorer sidder klar til at svare dig.