Skip to content

Blog 8: Operation

Blog 8: Operation

Særligt for ISO 14001:2015 

ISO 14001:2015 er den letteste at diskutere. Den har blot to underpunkter: 8.1 Operationel planlægning og kontrol 8.2 Nødberedskab og afværgeforanstaltninger Disse to er dybest set meget lig de eksisterende punkter - 4.4.6 og 4.4.7 - i ISO 14001:2004. Punkt 8.1 er dog opdateret med en mere procesbaseret tilgang samt indhold om behovet for at inddrage et livscyklusperspektiv på design og udvikling, indkøb af produkter og services, kommunikation med relevante eksterne parter samt for transport, levering, anvendelse og bortskaffelse.  For punkt 8.2 om nødberedskab og afværgeforanstaltninger, er der ikke sket meget i forhold til den eksisterende 4.4.7 i forhold til respons, planlægning, øvelser og evaluering. 

Særligt for ISO 9001:2015 

For ISO 9001:2015 er der føjet en række underpunkter til den grundlæggende High Level Structure (HLS): 8.1 Operationel planlægning og kontrol 8.2 Krav til produkter og services 8.3 Design og udvikling af produkter og ydelser 8.4 Styring af eksternt ydede processer, produkter og serviceydelser 8.5 Produktion og tjenesteydelser 8.6 Frigivelse af produkter og ydelser 8.7 Kontrol af fejlbehæftede udgange Så dette afsnit dækker i hovedsagen, hvad der blev dækket under ISO 9001:2008 afsnit 7 - dog med nogle vigtige tilføjelser og forskelle:

Punkt 8.1
understreger vigtigheden af at knytte punktet til de kritiske elementer i punkt 4.4, hvor de kritiske processer og deres samspil besluttes. Der er også nogle yderligere krav til styring af forandringer (som er lavet mere eksplicit nu) og på kontrol over outsourcede processer (tidligere omfattet af købsafsnittet i ISO 9001:2008). 

Punkt 8.2 er meget lig ISO 9001:2008 punkt 7.2.1- 7.2.3, men nu med tilføjet indhold på kommunikation om kundens ejendom og uforudsete handlinger. 

Punkt 8.3 følger meget af det eksisterende punkt 7.3, men med klarere struktur og krav…

  • når et design og en udviklingsproces er påkrævet (8.3.1).
  • for design- og planlægningsovervejelser ud fra kundernes behov og fra dokumenterede nøgleoplysninger (8.3.2).
  • for design- og udviklingsinput - her introduceres en bredere tilgang, herunder ressourcemæssige overvejelser og mulige konsekvenser af svigt (8.3.3).

Punkt 8.4 er nu mere holistisk end den eksisterende ISO 9001’s afsnit om indkøb, da den inddrager eksterne processer, produkter eller ydelser. Punktet tydeliggør også kriterierne for at anvende kravene. 

Punkt 8.5 er meget lig det indhold og den hensigt, vi kender fra de eksisterende krav i ISO 9001:2008. Den vigtigste ændring er to ekstra underpunkter 8.5.5: Forberedende aktiviteter og 8.5.6: Kontrol af ændringer. Disse er nævnt i den nuværende standard, men kravene er nu langt mere klart defineret. 

Punkt 8.6og 8.7 rummer kun yderligere krav i begrænset omfang. Samlet har ISO 9001:2015 udvidet terminologien og omfanget af afsnittet om drift og produktion - og samtidig bevaret meget af indholdet i den eksisterende ISO 9001. 

Den valgte fremgangsmåde er også på linje med de fælles procesbaserede tilgange i HLS og dækker mere effektivt hele produktions- og leveringsprocessen. 

I den næste blog vil jeg se på de sidste to afsnit, som omhandler evaluering af resultat og forbedringer

Kontakt os for support om en smidig overgang til ISO 2015 .

Har du spørgsmål eller kommentarer til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015? Så stil dem i vores LinkedIn gruppe omhandlende fremtidens ledelesessystemer, hvor DNV GL auditorer sidder klar til at svare dig.