Skip to content

Blog 9: Evaluering af præstation

Blog 9: Evaluering af præstation

Afsnit 9 

Afsnit 9 dækker tre hovedområder: 9.1: Overvågning, måling, vurdering og analyse 9.2: Intern audit 9.3: Ledelsens beretning For punkt 9.1 er der forskelle i indholdet mellem ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015. ISO 9001:2015 indeholder velkendt indhold om kundetilfredshed og analyse og evaluering, mens punktet for ISO 14001:2015 indeholder den velkendte evaluering af overholdelse. 

For begge standarder matcher kravene i store træk de eksisterende standarder - dog med en mere holistisk tilgang og et stærkere fokus på at kunne underbygge evalueringen af præstationerne med konkrete data. Afsnit 9.2 og 9.3 er stort set de samme som de eksisterende standarder, men med bredere emner og en generel tilpasning til det nye fokus på risici og muligheder - herunder virksomhedens kontekst. 

Afsnit 10 

Afsnit 10 dækker effektivt tre hovedområder:

  • En generel erklæring, der stiller krav til, at virksomheden definerer forbedringsmuligheder og gennemfører de nødvendige tiltag 
  • Et underpunkt om manglende overensstemmelse og korrigerende foranstaltninger 
  • Et underpunkt om løbende forbedringer 

For underpunktet om manglende overensstemmelse og korrigerende foranstaltninger er meget af indholdet velkendt og ligner de eksisterende standarder. Den forebyggende handlingsplan er nu slettet fra alle standarder, da den nye High Level Structure (HLS) netop er bygget på grundlæggende principper om at identificere risici og styre disse risici, med det ultimative mål at eliminere risikoen.  Underpunktet om løbende forbedringer ligner også de eksisterende standarder - og effektive tilgange til at forbedre præstationen bliver dokumenteret andre steder i standarderne. 

Ligner de gamle standarder 

Samlet indeholder disse to afsnit mange elementer fra den eksisterende ISO 9001 og ISO 14001. Men vi må ikke glemme High Level Structure’s (HLS) evne til at skabe en fælles og ensartet ramme og struktur for standardernes evaluerings- og forbedringselementer. Der er nogle nuancer i indhold og terminologi  samt nogle udvidelser af enkelte krav, men disse er ikke væsentlige og kan løses relativt let. 

I min sidste blog drager jeg nogle overordnede konklusioner og sætter scenen for overgangen til de nye standarder

Kontakt os for support om en smidig overgang til ISO 2015 .

Har du spørgsmål eller kommentarer til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015? Så stil dem i vores LinkedIn gruppe omhandlende fremtidens ledelesessystemer, hvor DNV GL auditorer sidder klar til at svare dig.