Skip to content

Blog 7: Support

Blog 7: Support

I afsnit 7 er der disse underpunkter:
7.1 Ressourcer
7.2 Kompetencer
7.3 Bevågenhed
7.4 Kommunikation
7.5 Dokumenteret information 

Fælles for de to standarder ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 har i de fem underpunkter en del til fælles:

  • Der er veldefinerede krav til de ressourcer, der skal afsættes til ledelsessystemet - og til hvordan ydelserne leveres mest effektivt (7.1)
  • Der er også faste krav til at sikre brug af kompetente ressourcer - herunder evaluering af uddannelsesbehov, handlinger og validering af kompetencerne (7.2)
  • Punktet om bevågenhed svarer stort set til indholdet i den eksisterende 9001 og 14001 - kravene det er dog en smule mere eksplicit formuleret (7.3)
  • Med kommunikation har der også været en vis harmonisering med High Level Structure (HLS) - særligt for at tydeliggøre betydningen af den interne og eksterne kommunikation (den aktuelle ISO 9001:2008 inkluderer ikke rigtigt den eksterne kommunikation) (7.4)
  • For dokumenterede oplysninger er det meste af teksten velkendt med samme krav, som vi kender fra de eksisterende standarder - dog inddrages nu også de webbaserede miljøer (7.5) 

Krav til dokumentation af procedurer 

Det er værd at understrege, at den reviderede ISO 9001 og ISO 14001 ikke længere angiver behovet for at dokumentere procedurerne - det er op til virksomheden selv at afgøre, hvad der er behov for.  MEN standarderne angiver en række områder, hvor der er behov for at opretholde eller fastholde dokumenteret information. Det giver klarhed over indsatsen og dokumentation for, at systemet vedligeholdes og fungerer effektiv. Udtrykket ”Dokumenteret information” erstatter det tidligere anvendte udtryk ”Dokumenteret procedurer og optegnelser”. 

Særligt for ISO 14001 

I ISO 14001 følger teksten hovedsageligt den obligatoriske HLS tekst. Der er dog tilføjet ekstra indhold i punkt 7.4, hvor kravene til intern og ekstern kommunikation er skærpet. Det er en naturlig forlængelse af den eksisterende ISO 14001 og intentionen om at involvere de interesserede parter i miljøspørgsmål.  Dette område af afsnit 7 gør det også meget klart, at det er vigtigt med en ordentlig miljørapportering. 

Virksomheden skal sikre, at miljøoplysninger formidles i overensstemmelse med de informationer, der genereres inden for miljøledelsessystemet - og at oplysningerne er pålidelige. En fremragende tilføjelse, der er i fuld overensstemmelse med andre standarder om virksomhedernes rapportering. Det understreger også behovet for at planlægge og gennemføre en proces for kommunikationen ud fra de velkendte "hvem, hvad, hvornår og hvordan” principper. 

Særligt for ISO 9001 

I ISO 9001 er der tilføjet yderligere tekst og en række underpunkter, men disse skal primært sikre, at indholdet/intensionerne fra den eksisterende ISO 9001:2008 bliver gjort tydeligere.  Særligt punkt 7.1 indeholder nu ekstra indhold om ressourcer, miljø og overvågning samt måling af ressourcerne. Alt sammen krav fra ISO 9001:2008, som er moderniseret for at understrege, at ressourcer ikke alene dækker over udstyr og hardware. 

Der er også tilføjet et meget interessant yderligere krav under punkt 7.1, nemlig "Organisatorisk viden". Det skal sikre, at organisationen forstår dens interne og eksterne vidensbehov og kan vise, hvordan det håndteres i praksis. Det omfatter også viden om forvaltning af ressourcerne - herunder en proces for, hvordan et generationsskifte klares bedst muligt, så virksomheden bevarer sin knowhow.   

Samlet betydning for virksomhederne 

Så hvilken konsekvenser har tilføjelserne for den nuværende tilgang til ISO 9001 og ISO 14001? På de fleste områder medfører dette afsnit ikke væsentlige ændringer, men nogle af de yderligere krav kræver dog en vis nytænkning, især omkring organisatorisk viden.  At der ikke længere er et specifikt krav til dokumentation har i praksis ikke den store betydning. Virksomhederne er stadig nødt til at forholde sig aktivt til de oplysninger, der er kritiske for ledelsessystemet, så det fungerer effektivt (fx processer, procedurer, data og optegnelser). 

I den næste blog ser jeg nærmere på et andet vigtigt område i de nye standarder - Blog 8: Operation

Kontakt os for support om en smidig overgang til ISO 2015 .

Har du spørgsmål eller kommentarer til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015? Så stil dem i vores LinkedIn gruppe omhandlende fremtidens ledelesessystemer, hvor DNV GL auditorer sidder klar til at svare dig.