Vigtige ændringer i ISO 22000:2018 vs ISO 22000:2005

ISO 22000:2018 anvender ISO High Level Structure (HLS), som er fælles for alle ISO-standarder. Nogle af ændringerne i ISO 22000:2018 versus ISO 22000:2005 induceres af HLS, mens andre er specifikke for fødevaresikkerhedsledelse.

ISO 22000:2018 udkom den 19. juni 2018 og er en international standard. Da den følger High Level Structure (HLS) som andre anvendte ISO-standarder, som ISO 9001 og ISO 14001, bliver det lettere at integrere med andre ledelsesssystemer.

Hvis du allerede anvender ISO 22000:2005, vil du genkende de fleste krav i ISO 22000:2018. Der er dog ændringer fra ISO 22000:2005, som du skal forberede dig på, når du skal konvertere til og overholde ISO 22000:2018.

Vigtigste ændringer i ISO ISO 22000:2018 vs ISO 22000:2005

1) Ændringer i henhold til HLS:

 • Organisationens rammer og vilkår: Kapitel 4.1, eksterne og interne anliggende, introducerer nye punkter for systematisk fastlæggelse og overvågning af organisationens rammer og vilkår, og kapitel 4.2, Interessenters behov og forventninger, indfører krav til at indentificere og forstå faktorer der (potentielt) kan påvirke ledelsessystemets evne til at nå de tilsigtede resultater.
 • Lederskab og forpligtelse: Kapitel 5.1. indeholder nye krav om et aktivt engagement og ansvar for ledelsessystemets effektivitet.  
 • Risikostyring: Kapitel 6.1 kræver nu, at virksomhederne fastlægger, overvejer og om nødvendigt tager fat på de risici som kan påvirke (enten positivt eller negativt) ledelsessystemets evne til at levere de ønskede resultater. 
 • Fokus på mål som drivkraften for forbedringer: Disse ændringer kan også findes i kapitel 6.2 og kapitel 9.1 
 • Udvidede krav til kommunikation: Kapitel 7.4 er nu mere beskrivende i forhold til "kommunikationsmekanikken", herunder bestemmelse af, hvad, hvornår, og hvordan man kommunikerer. 
 • Færre krav til en fødevaresikkershedsmanual: Ændringen er introduceret i kapitel 7.5. Dokumenteret information er stadig nødvendigt, og den dokumenteret information skal kontrolleres for at sikre, at den er tilstrækkelig beskyttet (ref. 7.5.3) Det eksplicitte krav om at have en dokumenteret procedure er fjernet.

2) Ændringer som er specifikke for ISO 22000 og fødevaresikkerhedsledelse

 • PDCA-cyklussen: Standarden præciserer plan-do-check-act cyklussen ved at have to separate cyklussen i standarden som arbejder sammen: en som dækker ledelsessystemet og en anden som dække principperne for HACCP.  
 • Scope indeholder nu dyrefoder: Mad til dyr som ikke produceres som fødevare, f.eks. kæledyr. Foder er beregnet til fødevareproducerende dyr.
 • Vigtige ændringe i definitionerne: ”Skade” erstattes af ”negativ sundhedsvirkning” for at sikre overensstemmelse med definitionen af fødevaresikkehedsfare. Brugen af ”forsikring” fremhæver forholdet mellem forbrugeren og fødevareproduktet, baseret på forsikringen om fødevaresikkerhed.
 • Kommunikation af fødevaresikkerhedspolitikken - Kapitel 5.2.2: Det kræves at ledelsen skal lette forståelsen af fødevaresikkerhedspolitikken for sine medarbejdere. 
 • Mål for fødevaresikkerhedsledelsessystemet (FSMS): Etablering af mål for fødevaresikkerhedsledelsessystemet er nærmere beskrevet i kapitel 6.2.1 og omfatter elementer som ”i overensstemmelse med kundens krav”, ”overvågning”, og ”verificering”.
 • Kontrol af externt leverede processer, produkter og serviceydelser - kapitel 7.1.6: Dette punkt introducerer behovet for at kontrollere leverandørerne af produkterne, processerne og serviceydelserne (herunder outsourcede processer). Men også behovet for at sikre kommunikationen af relevante krav, som medfører at kravene i fødevaresikkerhedsledelsessystemet overholdes. 
 • Derudover er der flere vigtige ændringer relateret til HACCP systematikken.