DNV GL Danmark

Risk Based Certification

Vores audit metode tager certificering ’til det næste niveau’, og gør det muligt for dig at fremvise overensstemmelse med den valgte standard, samtidig med at du bygger en bæredygtig forretning der over tid fremviser resultater.

Next Generation Risk Based Certification by DNV GL

I dag måles organisationer ikke længere på, hvad der sker inden for virksomhedens murer eller på bundlinjen. Dine interessenter forventer at virksomheder håndterer alle aspekter af dine aktiviteter – socialt, økonomisk og miljømæssigt. Virksomheder har altid skulle konfrontere eller mindske risiko, men mere komplekse omgivelser af drive virksomhed i, stiller et bredere sæt af krav.  Ved certificering anvender vi vores Risk Based Certification metodik, (en videreudvikling af Risk Based Certification TM), som vil forbedre dine muligheder for at navigerer i komplekse omgivelser, ved at anvende et eksisterende ledelsessystem.

Et velfungerende kvalitetsledelsessystem certificeret efter ISO 9001 standarden er en god start til, at opbygge og skabe bæredygtige resultater. Dette vil eksempelvis hjælpe dig med at sikre rettidige leveringer, nul fejl og reducerer affald. Et arbejdsmiljøledelsessystem hjælper dig med at sikre medarbejdernes sikkerhed, mindske sygefravær samt reducerer antallet af ulykker.

Med Risk Based Certification* starter vi din rejse for lettere, at kunne identificere de mest kritiske risici der kan påvirke din virksomheds mål. Baseret på en forståelse af din virksomheds risici, fokuserer vores audits på hvad der betyder mest for dig, og hvor godt dit ledelsessystem understøtter dig med at håndtere disse risici.

Få mere ud af din certificering

Risk Based Certification følger stadig PLAN – DO – CHECK – ACT cyklussen. Skal du opbygge en bæredygtig virksomhed kræver dette dog, at du tager bredere internt som eksternt syn på din organisation, for at kunne forstå de relevante risici som kan påvirke din virksomhedsmål, og indarbejde disse i dine audits for at få mere viden om dit ledelsessystems performance.

Første step er at FORSTÅ din virksomhed og dens kontekst. Dette omfatter at du skal identificerer dine langsigtede mål for virksomheden, identificerer de mest relevante interessenter (internt som eksternt), samt de mest kritiske risici der forhindrer dig i at nå dine mål og som dit ledelsessystem kan hjælpe dig med at håndtere.

Baseret på dette, er såvel du som auditor bedre rustet til at kunne diskutere og prioritere dine mest kritiske risici, samt hvor audit skal have sit fokus.

Disse fokusområder bør afspejle dine langsigtede forretningsmål og dermed hvad der betyder mest for din virksomhed. Sammen vil I DEFINERE 1-3 fokusområder for dit audit.

Dette gøres samtidig med at vi kontrollerer at der er overensstemmelse med den eller de valgte standarder, såsom ISO 9001,ISO 14001, OHSAS 18001 eller FSSC 22000. Dine fokusområder hjælper med at have struktur på dit audit, hvilket giver os mulighed for at vurdere hvad der har størst påvirkning hos dig, samt om dit ledelsessystem opfylder kravene i standarden eller standarderne.

Dette sker uden yderligere brug af timer eller ekstra omkostninger. Det umiddelbare resultat er en audit RAPPORT som omfatter listen over afvigelser og bemærkninger, dine fokusområders påvirkning på organisationens ydeevne samt executive summary for et hurtigt indblik i, hvad der er vigtigst for dig at rapportere til din ledelse.

Dit udbytte af dit audit vil hjælpe dig med at forbedre dit ledelsessystem. Du vil nemmere kunne identificere de risikobegrænsende tiltag tilseende et bredt sæt af udfordringer – operationelle udfordringer i dag, men også de mere langsigtede mål. For dermed at kunne lægge et fundament for en bæredygtig performance, og forbedre din evne til at reagere på interessenters krav.

Hvad du får?

Risk Based Certification er designet til at hjælpe dig med at få mere ud af hver enkelt audit, og bygge en bæredygtig forretnings performance.

  • Bredere syn på dine mest kritiske risici, så dit ledelsessystem hjælper dig med til at afhjælpe disse
  • En højt kvalificeret og erfaren auditor, med kompetencerne til at dine audits fokuserer på de mest vigtige ting for dig, samtidig med at kravene i den/de valgte standarder overholdes.
  • Et certifikat, naturligvis
  • En auditrapport med indsigt i hvor godt dit ledelsessystem understøtter de valgte fokusområder
  • Viden der kan hjælpe dig med at forbedre ledelsessystemets evne til at understøtte dine langsigtede mål og deraf bæredygtige resultater for virksomheden
  • Et forspring på ISO High Level Structure begreberne for ledelsessystemer.

*Risk Based Certification er et registreret EU trademark af DNV GL AS.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Kontakt os