Remote audits: Få det bedste ud af enhver Remote audit

Hos DNV tilbyder vi hel eller delvis remote audit i situationer, hvor det giver mening og lader sig gøre i forhold til akkrediteringskrav og formål med audit.

working on computer

Kontakt os for yderligere information

Effektive Remote Audits – sådan gør du!

Se kurset

Remote audits er ikke så forskellige fra almindelige audits, idet de også har til formål at finde beviser for, at kravgrundlaget er opfyldt og at jeres ledelsessystem er effektivt. Som kunde giver det dig nogle fordele i forhold til tid og omkostninger, let adgang til de rigtige kompetencer under audit, uafhængighed i forhold til geografi og reduceret risiko, fx i forhold til smittespredning som i den aktuelle Coronakrise. Du kan naturligvis forvente samme høje engagement og kvalitetsniveau fra vores auditorers side.

Hvordan foregår det?

Forud for en remote audit vil vi tage kontakt til jer, så vi sikrer den løsning, der bedst passer til jeres virksomhed, og tager højde for alle de relevante akkrediterings- og myndighedskrav. 

Vi vælger den software, der passer til de konkrete ordninger, krav og situationer og bruger kendte værktøjer som Skype, Teams, Hangout, Zoom, WeChat, Facetime og til tablets, smartphones og bærbare computere: Vi bruger ganske enkelt de online værktøjer, du allerede kender.

For at sikre en vellykket og struktureret auditproces udarbejder vi sammen med jer programmet for audit, så vi har en fælles plan for, hvem i organisationen, der skal auditeres hvornår. Det giver et godt overblik, og sikrer, at vi kommer hele vejen rundt i organisationen inden for den tid, der er sat af til audit.

Fordele ved remote audits?

Brugt i den rette kontekst rummer remote audits flere fordele for din virksomhed, herunder:

  • Effektiv levering af audits med mindre eller ingen rejsetid.
  • Mulighed for at bringe flere og bredere kompetencer i spil ved at inddrage særlige fagkompetencer, der deltager remote
  • Udvide omfanget af audit og reducere risici ved at inddrage flere sites og vedligeholde virksomhedens aktiviteter i svære situationer.

Kontakt os for yderligere information

Effektive Remote Audits – sådan gør du!

Se kurset

Certificering af ledelsessystemer og Covid 19

Find svar på de mest stillede spørgsmål vedr. vedligeholdelse af certificeringer samt optagelse af vores webinar om emnet.

Fødevarercertificeringer og Covid-19

Find svar på de mest stillede spørgsmål vedr. de mange specifikke krav til fødevarecertificeringer og vores webinars om emnet. Siden er på engelsk.