ViewPoint Anti-bestikkelse

Er bestikkelse og korruption stadigvæk med på virksomhedernes dagsorden?

En ny DNV-undersøgelse viser, at virksomheder generelt er mindre bekymrede over for bestikkelse og korruption. Kun få har en struktureret tilgang til at gennemføre konkrete foranstaltninger til at styre risici. De fleste virksomheder nøjes med at gennemføre en politik til bekæmpelse af bestikkelse. Der synes at være en opfattelse af, at "bestikkelse og korruption sker andre steder og ikke her".

ViewPoint DNV Anti-bribery

Vil du vide mere?

Læs hele vores rapport

Download her

Et populært skøn er, at mere end 2,6 billioner USD eller 5 % af det globale BNP årligt går tabt på grund af korruption rundt om i verden(1). DNV's undersøgelse viser, at de fleste virksomheder er meget engagerede i bekæmpelse af bestikkelse, men at færre synes at kende og have kontrol over deres faktiske risici. Bekymringerne drejer sig primært om overholdelse, omdømme og etiske risici, men de fleste nøjes med at indføre en politik til bekæmpelse af bestikkelse. Kun 33,5 % foretager risikovurderinger og 37,4 % laver due diligence-undersøgelser.

En undersøgelse foretaget af Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) rapporterede, at 85 % af svindlerne udviste adfærdsmæssige tegn på svindel(2). Næsten halvdelen af de undersøgte tilfælde skyldtes manglende interne kontroller eller tilsidesættelse af eksisterende kontroller. Desuden ændrede 81 % af de organisationer, der blev udsat for svindel, deres kontrolforanstaltninger til bekæmpelse af svindel efter svindelen, hvilket sandsynligvis er en erkendelse af, at der er behov for en struktureret tilgang.

DNV's undersøgelse viser, at virksomhederne erkender fordelene ved et ledelsessystem til bekæmpelse af bestikkelse. Virksomheder, der anvender en tilgang til bekæmpelse af bestikkelse baseret på den internationalt anerkendte ISO 37001-standard, tager mere aktive skridt til at kortlægge deres risici og sikre, at de er bedre rustet til at håndtere disse risici for at forebygge hændelser i stedet for at afbøde dem. Det er dog kun få, der tilsyneladende indfører en struktureret tilgang, indtil de tvinges til at foretage ændringer som følge af en hændelse.

Læs hele rapporten og få mere at vide om, hvordan virksomheder ser på og griber foranstaltninger til bekæmpelse af bestikkelse an for at beskytte deres virksomhed og omdømme.


(1) Reference: The World Bank blog

(2) Reference: ACFE study

Vil du vide mere?

Læs hele vores rapport

Download her

Metodologi

Undersøgelsen blev gennemført i september 2022 ved hjælp af CAWI-metoden (Computer Assisted Web Interviewing). Den omfattede 1190 kunder inden for Business Assurance i DNV på tværs af forskellige brancher i Europa, Nordamerika, Central- og Sydamerika og Asien. Stikprøven hævder ikke at være statistisk repræsentativ for virksomheder på verdensplan. For yderligere oplysninger henvises til den fulde undersøgelse.

ViewPoint Anti-bribery - demographic and sample
  • Social Accountability

Trusler om bestikkelse og korruption

Bestikkelse og korruption er en meget reel trussel mod alle virksomheder, men mange organisationer tager den tilsyneladende ikke alvorlig.

  • Social Accountability

Bekæmpelse af risici for bestikkelse ved hjælp af ISO 37001

Mange lande er nu ved at vedtage lovgivning, der har til formål at begrænse bestikkelse og korruption. Er landene stadig sårbare, og hvad får de lande, der vælger en struktureret tilgang til bekæmpelse af bestikkelse og korruption, reelt ud af det?

Download

Udfyld formularen nedenfor for at downloade rapporten og de detaljerede resultater (PDF-fil) fra Anti-bribery ViewPoint.

(optional)
(optional)