Skip to content
ViewPoint Anti-bestikkelse

Trusler om bestikkelse og korruption

Bestikkelse og korruption er en meget reel trussel mod alle virksomheder, men mange organisationer har tilsyneladende ikke fokus på den, eller tager den ikke alvorlig nok Truslen kan med succes håndteres med en proaktiv og struktureret tilgang, som i høj grad vil bidrage til at forebygge hændelser eller opdage dem og håndtere dem, hvis de skulle opstå.

Det er vanskeligt at definere korruptionens virkelige omfang, fordi meget af den ikke bliver opdaget, men skøn fra organisationer som FN, WEF og Verdensbanken anslår den til omkring 3,6 billioner dollars årligt. I den seneste rapport fra Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Occupational Fraud 2022: A Report to the nation, anslås det samlede tab for virksomhederne til svimlende 4,7 billioner dollars.

Erhvervssvindel er et vidtfavnende begreb og omfatter f.eks. tilegnelse af aktiver og økonomisk kriminalitet begået af enkeltpersoner eller et mindre antal personer i form af underslæb og tyveri af kontanter.

ACFE-rapporten fremhæver, at det svage led i enhver virksomhed også er det, som mange betragter som dens stærkeste aktiv, nemlig medarbejderne. Alle organisationer skal betro deres medarbejdere adgang til eller kontrol over deres aktiver. Det er netop denne tillid, der kan gøre organisationer sårbare over for erhvervssvindel. For alle former for svig er i deres kerne baseret på brud på tillid.

Selv om erhvervssvindel kan udføres på næsten alle niveauer i en organisation, viser ACFE-rapporten, at 23 % begås af ejere eller ledere. Selv om antallet af bedragerier er lavere end for underordnede medarbejderstillinger, er de økonomiske omkostninger næsten altid meget højere. Set på tværs af afdelinger og funktioner tegnede drift (15 %), regnskab (12 %), ledelse (11 %) og salg (11 %) sig for omkring halvdelen af alle tilfælde.

Enhver undersøgelse af bestikkelse, korruption eller svig viser, at enhver organisation uanset størrelse eller aktivitetsområde er i farezonen. Tabene kan være større i reelle tal i større organisationer, men tabenes omfang er sammenlignelige på tværs af alle størrelser. ACFE anfører, at organisationer i gennemsnit mister 5 % af deres omsætning om året. Det er interessant, at i 85 % af tilfældene var der advarselslamper, der blinkede i forhold til svindlernes adfærd.

DNV's undersøgelse viste, at kun få virksomheder har nået et højt modenhedsniveau, når det gælder systemer til bekæmpelse af bestikkelse. Undersøgelsen viste også, at ansvaret ofte er uddelegeret til en ledende medarbejder eller administrerende direktør i stedet for til et dedikeret råd, udvalg eller team, hvilket er den anbefalede praksis i henhold til standarden ISO 37001 for ledelsessystemer til bekæmpelse af bestikkelse. ISO-praksis er at undgå interessekonflikter, som kan opstå, når en person er ansvarlig for driften og overskud og tab.

En politik om "whistleblowing" anses for at være et vigtigt element i enhver struktureret tilgang til at afdække hændelser. AFCE-rapporten viser, at digitale metoder som f.eks. e-mail eller webrapportering var mere effektive end en telefonisk hotline. Uanset kanal ser det ud til, at de fleste sager indberettes af medarbejderne.

Det er interessant, at næsten halvdelen af al erhvervssvindel opstår på grund af manglende interne kontroller eller utilstrækkelige eksisterende kontroller. I 81 % af de tilfælde, hvor en svindel blev opdaget, ændrede den pågældende organisation sine eksisterende kontroller til bekæmpelse af svig. Dette viser klart, at der i de fleste organisationer er en klar mangel på kontrol, og det er et overbevisende argument for at indføre en struktureret strategi til bekæmpelse af bestikkelse - hellere før end senere.

 

ISO 37001 - Ledelsessystem til bekæmpelse af bestikkelse

En struktureret tilgang til at skabe tillid og gennemsigtighed, styre risici og beskytte din virksomheds omdømme.