Skip to content

Webinar "Awareness og adfærdsdesign"

Informationssikkerhed bør ikke være begrænset til compliance, excel-ark og slides – den skal leve i organisationen for rigtigt at virke. Få en brainbooster på informationssikkerheden og inspiration til, hvor du kan sætte ind for at hæve barren for sikkerheden i din organisation.
 
Beyond compliance
Basis compliance risikerer at blive en farlig sovepude, hvor I kan sætte flueben og glæder jer over grønne lyssignaler i rapporteringsslides. Men følger den sikkerhedskultur med, der skal udgøre den reelle sikkerhed? Hør, hvor I bør sætte barren for jeres sikkerhedskultur og få inspiration til at tage næste vigtige skridt på jeres sikkerhedsrejse.
 
Webinar ekspterten
Philippe Motet Jessen er selvstændig rådgiver indenfor cyber- og informationssikkerhed og forandringskommunikation i digitaliserings-, IT og sikkerhedsprojekter. Han hjælper virksomheder med ISMS-implementering, risikobaseret awareness, adfærd, compliance og kultur.

Webinar on demand