Skip to content

5 krav til den systemansvarlige

Der stilles store krav til den ansvarlige for ledelsessystemet - både fagligt og personligt. Læs om de fem vigtigste kompetencer, du skal styrke. Som kvalitetschef skal du både have greb om ledelsessystemerne og gøre dem til en aktiv del af virksomhedens strategi. Samtidig skal du evne at kommunikere over for omverdenen, så jeres stakeholders føler sig velinformeret om (og tryg ved) jeres indsats.

1. Det store overblik

Som systemansvarlig skal du have en solid helhedsforståelse for ledelsessystemer med afsæt i din egen hverdag. Du skal kunne foretage et 360-graders gennemsyn af virksomheden, så du og ledelsen kan diskutere strategien på et oplyst grundlag. Desuden skal du have et teoretisk fundament, som du kan omsætte til en praktisk køreplan for, hvordan du skal tage fat på opgaven i virksomheden.

2. Ledelse

At være ansvarlig for et ledelsessystem kræver viden om ledelse, om hvordan en topleder tænker, hvordan du får succes med at engagere din ledelse i arbejdet med systemerne og alle dine andre kolleger til at tage ansvar for de processer og procedurer, der vedrører dem. At være ansvarlig for et ledelsessystem kræver mere end bare viden om krav og standarder. Det er en ledelsesopgave i sig selv – hvor du både leder ”op”, ”ud”, ”ind” og ”ned” i organisationen.

3. Praktiske redskaber og synlige resultater

Du skal have en grundig indsigt i de forskellige kvalitetsstandarder, og du skal mestre metoder og værktøjer til at i gå i dybden med processer, implementering, audit, kommunikation, innovation og forretningsudvikling. Desuden skal du kunne måle og påvise resultater, så du og din virksomhed kan vise, at I arbejder struktureret, kontinuerligt og resultatorienteret med at højne kvaliteten.

4. Personlig gennemslagskraft

Som kvalitetschef indgår man i dag naturligt i diskussionen og implementeringen af virksomhedens strategi. Du skal derfor have de rette kommunikative evner til at kunne tage dialogen med ledelsen, så ledelsen forstår den reelle værdi af at arbejde målrettet og vedvarende med ledelsessystemerne. Endvidere skal du kunne formidle indsatsen effektfuldt over for jeres stakeholders.

5. Et uvurderligt netværk

En kvalitetschef er nogle gange en ensom ulv. Derfor er det vigtigt, at du har et netværk, hvor du har mulighed for at få sparring og diskussioner af situationer fra egen hverdag, hvor du måske ikke har mulighed for faglig sparring i din egen virksomhed.

Dokumentation for kompetencer

DNV GL har udviklet en uddannelse, der bygger videre på alt det, du kan, og supplerer med alle ovenstående kompetencer. Med en kompetencegivende kvalitetslederuddannelse kan du gå direkte tilbage i virksomheden og skabe resultater fra dag 1. Samtidig styrker du din markedsværdi, da du med et eksamensbevis fra et anerkendt certificeringsorgan kan dokumentere, at du har en helhedsforståelse for ledelsessystemer og processer - og at du er i stand til at levere overbevisende resultater.

Kort om Kvalitetslederuddannelsen

Uddannelsen varer ca. 6 måneder med 4 moduler fordelt på 10 intensive kursusdage.  De første to moduler udgør uddannelsens første del - ”Ledelsessystemer, strategi, mål og optimering”.  De sidste to moduler udgør anden del - ”Risks, auditmanagement, innovation og læring”. Mellem de enkelte moduler er der hjemmeopgaver, der tager afsæt i deltagernes egen virksomhed. Uddannelsen afsluttes med en eksamen og et kompetencegivende eksamensbevis. Læs mere om uddannelsen her 

”Kvalitetslederuddannelsen gav mig et kompetenceløft og inspiration til at forbedre og udbygge vores Business Management System. Og et netværk af ligesindede jeg kan bruge til sparring i hverdagen.” 
Stig Andersen, Quality & Environment Manager i Louis Poulsen 

”Super veltilrettelagt uddannelse med erfarne og kompetente undervisere, som har givet inspiration og kompetencer til at løfte vores ledelsessystem i en mere værdiskabende retning. Netværket giver en fantastisk mulighed for løbende inspiration, udvikling og sparring.” 
Kim Christiansen, Kvalitetsleder Brand i Falcks Brandtjeneste 

Tilmeld dig kvalitetslederuddannelsen her

 

Kvalitetslederuddannelsen

 

Vores udvalg af kurser