Skip to content

DNV søger AQAP-akkreditering gennem DANAK

DNV har besluttet at ansøge om AQAP-certificering (Allied Quality Assurance Publications) gennem Den Danske Akkrediteringsfond (DANAK).

AQAP er navnet på de NATO-standarder, der er udviklet for at sikre kvaliteten af tjeneste og produkter til forsvarsindustrien. AQAP-certificering viser overfor omverden, at en virksomhed eller organisation opfylder NATO's og dets allieredes krav til kvalitetsstyring, sikkerhed og pålidelighed.

Ved at ansøge om AQAP-certificering gennem DANAK ønsker DNV at bidrage til at hjælpe danske producenter med at øge sin troværdighed og konkurrenceevne på forsvarsmarkedet og at støtte vores kunder i at opfylde forventningerne fra NATO og dets allierede.

Virksomheder, der ønsker at blive certificeret i henhold til AQAP skal implementere et kvalitetsledelsessystem baseret på ISO 9001 samt AQAPs specifikke krav

Hvordan virksomheden vælger at implementere kravene vil afhænge af virksomhedens konkrete situation og behov i markedet.

DANAK er det nationale akkrediteringsorgan i Danmark og har underskrevet det europæiske samarbejde om akkreditering (EA) og det internationale akkrediteringsforum (IAF). DANAK akkrediterer overensstemmelsesvurderingsorganer, som f.eks. DNV.

DNV er et af verdens førende certificeringsorganer. Gennem certificering af ledelsessystemer og kurser, hjælper vi virksomheder med at håndtere risici, sikrer overholdelse af krav og skabe bæredygtig drift af virksomheder, for mennesker og i hele værdikæden.