Skip to content

Effektiv onboarding i de nye ISO standarder

Der er sket meget i den nye generation af ledelsessystemer. Det har skabt en øget efterspørgsel blandt virksomhedernes kvalitets- og miljøansvarlige efter overblik, afklaring og konkrete redskaber til at implementere standarderne.

Det var langt fra alle ledelsessystemansvarlige, der jublede, da de nye ISO-standarder landede på deres skrivebord. Nye standarder betyder i sagens natur nye krav og nye indsatser for virksomheden. Nu gik det lige så godt med at efterleve de gamle standarder, og så begynder alle pludselig at tale om High Level Structure,  risikotænkning og involvering af topledelse og interessenter.  

Stort behov for afklaring

For Birgit Lund Nielsen, Training Manager i DNV GL’s kursusafdeling, stod det hurtigt klart, at de nye standarder efterlod mange spørgsmål ude i virksomhederne. Ifølge hende var de nye standarder på alle måder en gave til enhver virksomhed, som ønsker at arbejde målrettet med ledelsessystemindsatsen og gøre det til en aktiv del af strategien… men det kræver naturligvis, at man forstår dem.

”Vi kunne hurtigt spore en stor interesse efter at høre mere om standarderne. Hvad kan de tilbyde, hvad kræver de, og hvordan adskiller de sig fra de gamle? Derfor satte vi et dagskursus sammen om ISO 9001 og ISO 14001, der lige præcis tog afsæt i de spørgsmål, de ansvarlige i virksomhederne sad tilbage med.”

Der har ifølge Birgit Lund Nielsen været stor efterspørgsel efter at deltage, og hun forventer, at kurserne bliver udbudt lang tid frem. 

Hvad siger deltagerne?

Vi har talt med nogle af deltagerne fra de to kurser for at høre, hvad de tog med sig hjem fra dagen - og hvordan de arbejder videre med de nye standarder hjemme i virksomheden.

Jens Møller HansenKvalitetschef | A2SEA  

Har deltaget i kurset ’Den nye ISO 9001:2015’

Hvorfor har du valgt at deltage på kurset?

Vi holder hele tiden øje med, hvad der udbydes af kurser. Og det her matchede præcis det, vi havde brug for. Vi har en ambition om at opgradere til den nye standard, så det handlede for mig om at få input til, hvordan vi kommer godt i gang. 

Hvad har du fået ud af kurset?

Jeg fik meget med - og derfor har vi også besluttet at gentage succes'en med en intern seance for hele vores stab af koordinatorer. Alle skal onboardes til den nye standard, så vi får et fælles og højt niveau for det egentlige arbejde med at indføre standarden.

Hvad tænker du om den nye standard?

Jeg synes faktisk, at den er super. Den indeholder det, som jeg længe har savnet ved den gamle standard, fx klare krav til risikoanalyserne, større involvering på topniveau, interessentinddragelse og specifikke krav til strategi- og målindsatsen. Jeg synes, den gør et ihærdigt forsøg på at få folk med på vognen. 

Hvordan kommer din virksomhed til at arbejde videre med den nye standard?

Vi er allerede i fuld gang med arbejdet. 


Marianne F. NielsenKvalitets- og miljøkoordinator | BEWI  

Har deltaget i kurset ’Den nye ISO 14001:2015’

Hvorfor har du valgt at deltage på kurset?

Jo mere jeg talte med mit netværk, jo mere gik det op for mig, at der var lagt op til en anderledes tolkning af risikovurderingen i den nye standard. Jeg havde derfor brug for at få et en grundigere forståelse af, hvilke krav der følger med, og hvordan man griber det an i praksis.  

Hvad har du fået ud af kurset?

Jeg fik et godt overblik over, hvad intentionen er med den nye standard. Det bekræftede mange af de tanker, jeg selv havde gjort mig, og bød på mange gode input om interessenternes og ledelsens rolle. Og endelig blev jeg klogere på indholdet i risikovurderingen.

Hvad tænker du om den nye standard?

Jeg synes, den nye struktur i standarden (HLS, red.) er virkelig god. Den gør indsatsen langt nemmere at gå til, når man - som i min virksomhed - fx skal til at inddrage energigennemgang og risikovurdering ved indkøb af nyt udstyr i miljøledelsen. Jeg er også stor tilhænger af, at standarden lægger op til, at ledelsen aktivt skal engagere sig i miljøarbejdet. Vi kommer ikke udenom, at det er ledelsen, der skal sætte kursen for strategien, hvis det for alvor skal slå igennem hele vejen ud i systemet.

Hvordan kommer din virksomhed til at arbejde videre med den nye standard?

Vi skal auditeres efter den til august eller september 2017, så vi er i fuld gang med at opdatere vores procedurer til de væsentligste miljøforhold og har været det længe. 


Anette Nymann Jensen | Environmental Specialist | Danish Crown 
Har deltaget i kurset ’Den nye ISO 14001:2015’ 

Hvorfor har du valgt at deltage på kurset?

Alle vores fabrikker er certificeret efter den nuværende standard, så min chef og jeg havde brug for at få overblik over, hvad den nye standard indeholder. Vi var først på et andet minikursus om standarden. Men det fik vi ikke meget ud af, så vi besluttede os for at prøve igen med DNV GL’s dagskursus.

Hvad har du fået ud af kurset?

Vi fik det overblik, vi havde brug for til at komme videre med arbejdet. Der var selvfølgelig ikke tid til at gå i detaljer, når man kun har en enkelt dag til rådighed, men vi fik præsenteret det nye i standarden, så vi kan se, hvor vi skal rette ind. Altså hvad vi skal gøre, som vi ikke allerede gør i dag.

Hvad tænker du om den nye standard?

Jeg synes, at det er godt, at den lægger op til mere ledelsesengagement. Til gengæld synes jeg, at den visse steder bliver lidt for teoretisk og forsømmer at tænke de gode intentioner ind i en praktisk hverdag på en fabrik. Vi har fx altid haft tæt dialog med vores interessenter, men nu skal det strømlines via interessentanalyser, som egentlig ikke tilfører os ny viden. Derfor er standarden klart den største gevinst for virksomheder, der ikke er certificeret i forvejen. 

Hvordan kommer din virksomhed til at arbejde videre med den nye standard?

Vi har netop fået certificeret et datterselskab, som ikke var certificeret i forvejen. Det gav os værdifuld viden om, hvordan vi skal gribe processen an for hele koncernen. Og vi er da også allerede i fuld gang med interessentanalysen. Til gengæld er vi endnu ikke helt skarpe på, hvordan ledelsens involvering skal fordeles mellem koncernledelse og ledelsen på de enkelte fabrikker. 

Mere information ISO (2015) standarderne

  Download vores guide til ISO 9001

Download vores guide til ISO 9001