Skip to content

Har virksomhederne kontrol over deres risici i forbindelse med bekæmpelse af bestikkelse?

En nyere DNV-undersøgelse viser, at selv om virksomhederne synes at være bekymrede over bestikkelse og korruption, er det kun få, der går videre end at udstede en politik til bekæmpelse af bestikkelse.

  • Hele 54,6 % har udstedt en politik til bekæmpelse af bestikkelse.
  • Kun 24,7 % har opstillet mål, og kun 14,5 % har opstillet KPI'er.
  • Indkøb (82,1 %) og salg (61,2 %) anses for at være de største risici.
  • Kun 37,4 % gennemfører due diligence-undersøgelser af salgsagenter og færre en risikovurdering (33,5 %).
  • Kun 3 % angiver, at de er meget fortrolige med ISO 37001 eller lignende standarder for bekæmpelse af bestikkelse.

Selv om virksomheder synes at være bekymrede over bestikkelse og korruption, er det kun få, der går videre end at udstede en politik mod bestikkelse, viser en ny undersøgelse fra DNV. Håndtering af overholdelse af lovgivningen, omdømme og etiske risici er deres primære mål, men med ingen eller begrænsede investeringer i konkrete tiltag som f.eks. risikovurderinger, due diligence eller whistleblowing-mekanismer bliver spørgsmålet, om disse virksomheder kender deres risici for bekæmpelse af bestikkelse, og om de er rustet til at håndtere dem.

"Mens 55 % fastsætter en politik, er det kun 25 %, der fastsætter mål, og 15 %, der fastsætter KPI'er. Kun omkring en tredjedel foretager due diligence i forbindelse med salg eller risikovurderinger. Kun få virksomheder siger, at de har til hensigt at investere mere, hvilket sætter et reelt spørgsmålstegn ved graden af implementering og kontrol, som virksomhederne har, når det gælder bekæmpelse af bestikkelse", siger Barbara Frencia, CEO for Business Assurance i DNV.

Med et anslået tab på 2,6 billioner USD eller 5 % af det globale BNP på grund af korruption årligt rundt om i verden, er der et stærkt argument for, at virksomheder bør grave lidt dybere for proaktivt at håndtere risici og implementere foranstaltninger til at forebygge eller opdage problemer i tide i stedet for at være tvunget til at afhjælpe en kostbar hændelse.

DNV's undersøgelse viser, at virksomhederne anerkender fordelene ved et forvaltningssystem til bekæmpelse af bestikkelse. Men kun få synes at indføre en struktureret tilgang, indtil de tvinges til det på grund af en hændelse. Kun 3 % siger, at de er meget fortrolige med standarden ISO 37001 for forvaltningssystemer til bekæmpelse af bestikkelse. På verdensplan er der kun udstedt 2 896 certifikater i henhold til denne standard. Til sammenligning er der udstedt over 1 million certifikater til kvalitetsstandarden ISO 9001 og over 400 000 certifikater til miljøstandarden ISO 14001.

"Det bliver stadig mere dyrt at være uvidende om virksomhedens risici. Antibestikkelse er ingen undtagelse. Når man ved, at de fleste svindlere viser adfærdsmæssige røde flag, og at de fleste virksomheder, der er ofre, ændrer deres kontroller efter en hændelse, er der et stort argument for at indføre en forebyggende, struktureret tilgang i form af et ledelsessystem, der er i overensstemmelse med ISO 37001", siger Barbara Frencia.

Virksomheder, der anvender en tilgang til bekæmpelse af bestikkelse baseret på den internationalt anerkendte ISO 37001-standard, tager mere aktive skridt til at kortlægge deres risici og sikre, at de er bedre rustet til at forebygge og håndtere hændelser. Hele 61 % af de virksomheder, der har en politik, har etableret KPI'er, 64 % foretager risikovurderinger og 57 % due diligence-undersøgelser af salgsfunktioner. Endvidere har hele 43 % en dedikeret funktion til bekæmpelse af bestikkelse, hvilket forhindrer den potentielle interessekonflikt, der kan opstå, når ansvaret tildeles en administrerende direktør eller en topchef, der også er ansvarlig for drift og resultat.