Other sectors

Hvilke kompetencer bliver vigtige i 2017

Health and safety

Vi tør godt driste os til at komme med et bud på, hvilke kompetencer der især vil blive efterspurgt i 2017 for dig, der har med ledelsessystemer at gøre. Vi har talt med tre af vores kompetente undervisere, som giver deres bud på, hvad du skal fokusere på i 2017.

Du har sikkert allerede gennemskuet, at den nye generation af ledelsessystemer for alvor har løftet barren for indsatsen i arbejdet ledelsessystemer, standarder og audit. Ledelsen skal engagere sig langt mere i arbejdet, indsatsen skal systematiseres, der skal vedvarende skeles til fremtidige udviklingsmuligheder, og interessenterne skal involveres i langt højere grad, end de gør i dag. Der er nok af temaer at tage fat på, men hvad betyder det for dig, der skal være med til at føre de gode intentioner ud i livet? 

Tendens 1: Nyt ’mindset’

Hvis du skulle være i tvivl, gør de nye ISO-standarder uigenkaldeligt op med forestillingen om, at arbejdet med ledelsessystemet er noget man ”outsourcer” til kvalitets- eller miljøchefen. Målet er ifølge underviser og auditor Steen Christian Larsen fortsat at anvende standarderne som inspiration til konstant at udfordre det bestående og jagte nye forbedringer – men i fremtiden skal topledelsen være med ombord, og det skal sikre, at ledelsessystemer hjælper virksomheden til at nå sine strategiske mål.

”De nye standarder kræver tilvænning i alle dele af organisationen. Ledelsen skal påtage sig ansvaret sammen med den ansvarlige for ledelsessystemet. Det er dem, der skal sikre fremdriften og engagementet hos medarbejderne. Og medarbejderne skal kende deres rolle i indsatsen og forstå, at det er en non-stop rejse uden endelig destination. Det er en stor opgave, der kræver en fælles indsats af alle nøglepersoner, siger Steen Christian Larsen. Indsigt, logistik og engagement er for Steen afgørende nøgleord for at lykkes med at implementere de nye standarder. 

”Ansvaret kan ikke bare placeres hos én person. Alle skal forstå, hvad standerne kræver, og ledelsen skal have den største indsigt af alle. Og det kræver altså, at man bruger den nødvendige tid på at gnave sig ordentligt ind i stoffet ved fx at tage en uddannelse. Den virkelighed vil for alvor ramme virksomhederne i det kommende år, ligesom vi vil se længere og mere veltilrettelagte planlægningsforløb, fordi det ganske enkelt er nødvendigt for at få alle medarbejdere med på vognen. Processen og tilgangen kræver en indsats af virksomheden, ingen tvivl om det. Det er forståeligt, at det for mange er uoverskueligt, men der venter gevinster på den anden side af en vellykket implementering”, slutter Steen.

Steen Christian Larsen er erfaren ledende auditor inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Han underviser på DNV GL’s opgraderingskurser i de nye standarder, hvor han gennem 2016 har hjulpet mere end 250 kursister gennem de nye ISO standarder.

Tendens 2: Større fokus på forebyggelse af risici

I de nye standarder har ’forebyggende handlinger’ i forhold til negative konsekvenser af risici fået et mere klart kravgrundlag at handle ud fra. Håndtering af risici er således i langt højere grad tydeliggjort som en faktor i virksomhedens strategi. 

Risk Thinking handler om systematisk at overveje konsekvenserne af ens handlinger. Hver gang virksomheden tager en strategisk beslutning, fx at gå ind på et nyt marked, ændres risikobilledet - enten til det bedre eller til det værre. Den risiko skal afdækkes, så virksomheden kender sandsynligheden for forskellige udfald og kan sætte ind med forebyggende tiltag og dermed ændre odds til det bedre eller maksimere de muligheder, der måtte byde sig”, siger Kasper Mühlbach.

Kasper betragter denne tilgang som en mindre revolution i forhold til virksomhedernes tilgang til de gamle standarder. ”De forebyggende handlinger var også tænkt med i de tidligere standarder, men stod typisk langt inde i standarden og blev meget ofte koblet uløseligt sammen med korrigerende handlinger. Derfor blev systemer og tankegang desværre for reaktive og ikke fremadrettede og proaktive nok, som egentlig var den oprindelige intention. Forebyggelse var altså noget der fulgte, når skaden allerede var sket - altså en reaktiv tænkning, hvor der korrigeres på efterbevilling. Med tydeliggørelsen af intentionen Risk Thinking bliver risikotænkningen et effektivt redskab til at forudse udfordringerne og forberede sig bedst muligt på dem. Samtidig ændrer forståelsen af begrebet risici sig, så det nu både indeholder muligheder og risici – det er afgørende, at virksomhederne kobler denne forståelse til deres strategiske mål. Derfor er der en stor mulighed for i højere grad at udnytte ledelsessystemerne til systematisk at eksekvere strategiske initiativer og sikre valide data i forhold til dette.

Kasper Mühlbach er indehaver af Evaluesense, erfaren auditor og underviser. Kasper underviser blandt andet på kurserne Systematisk risikoledelseIRCA QMS Lead Auditorkursus og DNV GL’s Kvalitetslederuddannelse.

Tendens 3: Kvalitetslederen får en hovedrolle

De nye standarder er ifølge Peter Nygaard tæt forbundet med virksomhedens vision og strategi. Derfor skal fremtidens kvalitetschef besidde en vis pondus, så han eller hun hun kan trænge igennem til direktionen og forpligte den - dels til at engagere sig, dels til at afsætte de nødvendige ressourcer til indsatsen. 

”Kvalitetschefen får uden tvivl en langt mere central rolle i organisationen. Hvis ikke du som kvalitetschef allerede sidder med til bords i direktionen, bør du banke hårdt i bordet og skaffe dig en plads. Kvalitetschefer er nemlig afgørende for virksomhedens succes, fordi de kan systematisere, udvikle og fastholde kvaliteten - også når virksomheden går ind på nye markeder eller udvikler helt nye produkter. Det er kvalitetschefen, der skaber fælles fodslag om kvalitetsindsatsen i hele organisationen. Og hvis ikke det fungerer, kommer indsatsen også til at blive derefter med dyrebare fejl til følge”, siger Peter Nygaard.

De personlige egenskaber spiller derfor ifølge Peter Nygaard en lige så stor rolle som de faglige kompetencer.

”Rollen som kvalitetschef ændrer sig markant i disse år. Engang var kvalitetschefen en dygtig og måske lidt nørdet specialist, men den går altså ikke længere. Fremtidens kvalitetschef skal være velbevandret i adskillige systemer og evne at involvere og engagere en lang række interessenter. Det er en rolle, der kræver en åben fremtoning og gode kommunikationsevner. Husk på, at det er kvalitetschefen, der skal få tågen til at lette, så udfordringerne bliver transparente og til at handle på”, slutter Peter.

Peter Nygaard er indehaver af Innovationskompagniet der rådgiver om strategi, ledelse ogledelsessystemer, er tidligere direktør i IT branchen og DS Certificering,  og underviser blandt andet på DNV GL’s Kvalitetslederuddannelse.