Other sectors

Lumina™ opgradering hjælper virksomheder med at sikre compliance

Lumina dashboard

Nye funktioner med indsigt i de mest almindelige årsager og korrigerende handlinger for afvigelser hjælper med at forbedre ledelsessystemet effektivt.

For mange virksomheder er certificering kun en entrebillet til markedet, men de går måske glip af noget. Virksomheder, som ikke kun vil sikre compliance, men også udvikle højtydende ledelsessystemer, forbedrer også deres risikostyring og vigtige processer, som bidrager til virksomhedens succes. Når det gøres godt, kan certificering opbygge både interessenternes tillid og hjælpe med løbende forbedringsarbejde før, under og efter selve auditten.

"Selvom certificeringsauditten kun finder sted én gang om året, giver den vigtig indsigt mulighed for at vedligeholde og forbedre dit ledelsessystem i løbet af de andre dage. For at støtte virksomhedernes løbende forbedringer har vi udviklet en række digitale værktøjer, som kunderne kan bruge til at udnytte vores dataanalyse og ekspertise inden for ledelsessystemer," siger Stefano Crea, Global Market & Industries Director i DNV.

Lumina™ er et sådant digitalt værktøj udviklet af DNV til at hjælpe virksomheder med at få mere værdi ud af certificeringsprocessen. Det er baseret på analyse af auditdata fra DNVs 70.000 kunder over hele verden suppleret med erfaring og ekspertise inden for audit. Den første version af Lumina var primært et værktøj til benchmarking af performance. Men denne opgraderede version kommer med nye funktioner, der hjælper virksomheder med at forberede sig til certificeringsaudits og håndtere auditresultater på en effektiv måde.

Virksomheder kan stadig bruge Lumina dashboardet til at finde ud af, hvad de mest almindelige problemer er for de enkelte ledelsessystemstandarder, hvilket hjælper dem med at fokusere indsatsen på de områder, hvor der er størst risiko for afvigelser. Den nye version understøtter også årsagsanalysen for de forskellige afvigelser og giver en liste over de mest anvendte rettelser for hver klausul og underklausul.

En grundig årsagsanalyse er et skridt, som virksomheder ofte overser eller endda springer over. Selvom de måske er i stand til at håndtere afvigelsen, forhindrer enkeltstående korrigerende handlinger dem ofte i at se det store billede. At forstå eventuelle underliggende strukturelle problemer med ledelsessystemet muliggør mere holistiske og varige forbedringer.

"Virksomheder i dag står over for et stadigt voksende sæt af krav og risici. Et certificeret, højtydende ledelsessystem kan virkelig hjælpe virksomheder med ikke bare at opfylde compliance-krav, men også håndtere risici, forbedre performance og anvende governance for at opfylde krav til SDGer eller ESG-performance og i sidste ende opbygge forretningsmæssig modstandskraft og nå forretningsmæssige mål," siger Stefano Crea.