Skip to content

Ny Verdensmålscertificering skal sikre handling

Et helt nyt ledelsessystem for FN’s verdensmål skal gøre det muligt for virksomheder at dokumentere, at de arbejder på at bidrage til en mere bæredygtig verden. DNV GL forventer, at udstede første certifikat før sommerferien.

Flere hundrede danske virksomheder arbejder allerede i dag med FN’s 17 verdensmål for bæredygtighed. Nogle er startet i det små, mens andre er gået ’all-in’ og arbejder aktivt med verdensmålene i hele deres forretning. Men hvordan sikrer man, at det vigtige arbejde med FN’s verdensmål er mere end løse påstande og snak? Og hvordan dokumenterer man indsatsen?

Klare retningslinjer og dokumentation

Et bud på en konkret metode, er en helt ny Verdensmålscertificering, som certificeringsvirksomheden DNV GL lancerede i starten af marts 2020. Den nye Verdensmålscertificering skal hjælpe virksomheder med at arbejde struktureret og strategisk med at implementere FN’s verdensmål og dokumentere sit bidrag til den bæredygtige udvikling. For ifølge DNV GL er der mange virksomheder, der melder ud, at de arbejder med verdensmålene. Men det kan være svært at bevise, at de rent faktisk gør det, de siger.   

”Det er efterhånden svært at finde en organisation, der ikke arbejder med verdensmålene her i Danmark. Det  har jeg stor tillid til, at de gør, men jeg ser også virksomheder, hvor verdensmålene udelukkende bliver brugt i ledelsen og ikke er implementerede og synlige i resten af organisationen,” fortæller Steen Chr. Larsen, der er idémanden bag det nye Verdensmålscertifikat, som er blevet positivt modtaget. Efter få ugers levetid er flere end ti danske virksomheder allerede i gang med at blive certificerede, og DNV GL forventer at udstede det første Verdensmålscertifikat før sommerferien.

Bygger på eksisterende ledelsessystemer

Verdensmålscertificeringen er ifølge DNV GL tænkt som en ’blåstempling’ af det, virksomhederne siger, de gør – på samme måde som virksomheder i mange år har brugt anerkendte ledelsessystemer til at indarbejde kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, IT-sikkerhed mm. Ifølge Steen Chr. Larsen giver ledelsessystemerne ikke bare en facitliste for, hvad virksomhederne skal leve op til, når de siger, at de arbejder med fx kvalitet. De giver også en fælles ramme for, hvordan det skal gøres. 

”Vi bruger en anerkendt ramme i form af ledelsessystemet til at indarbejde verdensmålene i virksomhedens processer. Det er det samme, som man bruger til andre ledelsessystemer, hvor vi allerede har set den positive effekt, fortæller Steen Chr. Larsen. 

Kravene til virksomheder, der vil Verdensmålscertificeres, er baseret på ISO-standardernes High Level Structure, og lader sig derfor nemt implementere og integrere i eksisterende systemer. 

”Når man lader sig certificere, så evner man at arbejde med fx kvalitetsspørgsmål eller miljøspørgsmål. Og man har et system, der håndterer de spørgsmål, der må være, hvis der er noget, der går galt, så man kan forhindre, at det gentager sig. Det er hele det ledelsesprincip, der ligger bag certificeringerne – det gælder også Verdensmålscertificeringen,” siger Steen Chr. Larsen. Han vurderer, at det er forholdsvist nemt for de virksomheder, der allerede har implementeret et ledelsessystem at opnå Verdensmålscertificeringen. 

”For de virksomheder, der allerede er certificerede inden for et område, er rejsen ikke så lang. De har allerede integreret den tankegang som en del af deres DNA, og for alle de andre virksomheder er det selvfølgeligt også opnåeligt med en målrettet indsats,” siger Steen Chr. Larsen. 

Certifikatet er vores bevis

En af de virksomheder, der arbejder aktivt med at implementere FN’s verdensmål i forretningen, er Aalborg Kongres & Kultur Center. Som den eneste arrangør i Danmark er den nordjyske virksomhed certificeret efter standarden for Bæredygtige Events ISO 20121 og bruger denne som ramme for at drive deres processer omkring bæredygtighed.  

”Hvis man gerne vil agere bæredygtigt, så er man også nødt til at kunne dokumentere, at man virkeligt gør det. Det er ikke nok at tage en grøn t-shirt på og kalde sig bæredygtig. Vi skal kunne bevise over for vores kunder, at det, vi siger, er det, vi gør. Det kan vi med ISO-standarden,” siger Nikolaj Holm, der er direktør i Aalborg Kongres & Kultur Center, der ikke bare selv er certificeret, men også lægger vægt på certificering, når det gælder valg af leverandører: 

”Vi har nedskrevet i vores indkøbspolitik, at vi prioriterer leverandører, der har certificeringer højere end dem, der ikke har. Vi oplever, at de kan give os en garanti for, at det, de siger, er det, de gør. Vi betragter deres certifikat som et garantibevis for, at vi kan stole på dem, ” siger Nikolaj Holm. 

Kom nu i gang! 

Ud fra hans perspektiv er en Verdensmålscertificering den helt rigtige måde at gribe arbejdet med verdensmålene an på:

”Vi arbejder alle med verdensmålene, og derfor kan det være meget nemt at sige, at vi tager hensyn til dem. Men det er ikke nok. Her kan certificeringen gøre en stor forskel,” siger Nikolaj Holm, der altid opfordrer de større virksomheder til at komme i gang med certificeringer, når han holder foredrag om bæredygtighedsarbejdet i Aalborg Kongres & Kultur Center: 

”Mit svar til folk, der spørger om vores bæredygtighedsarbejde, er altid; Det vigtigste er, at I gør noget. Start med det. For helt små virksomheder og foreninger er det fint. Men når jeg står over for større virksomheder, så siger jeg altid: Kom nu og bliv certificeret i en eller anden standard. Så har I et bevis på, at I lever op til nogle standarder i alt, hvad I foretager jer,” slutter Nikolaj Holm. 

Hvad er FN’s verdensmål?

  • FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York i 2015
  • Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål
  • De forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Hvorfor Verdensmålscertificering?

Med en Verdensmålscertificering kan din virksomhed dokumentere jeres indsats i arbejdet med at implementere FN’s verdensmål over for omverdenen. DNV GL’s Verdensmålscertificering gør det muligt for din virksomhed at dokumentere: 

  • at I har foretaget en årlig prioritering og udvælgelse af relevante FN verdensmål
  • at I har besluttet, hvilke tilsigtede resultater, I vil have ud af jeres ledelsessystem til implementering af verdensmålene
  • at I har implementeret arbejdet med at bidrage til opfyldelse af relevante FN Verdensmål i jeres ledelsessystem
  • at I har foretaget en løbende overvågning og måling af, om de tilsigtede resultater nås
  • at I har udarbejdet en årlig offentlig tilgængelig redegørelse med indsats og resultater

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte Kåre Appel Weng på telefon 41 64 98 71, hvis du vil vide mere om Verdensmålscertificeringen.

 

Verdensmålscertificering

Læs mere om DNV Verdensmålscertificering og download vores SDG guideline.

 

Kom godt i gang med SDG’erne

DNV GL har udviklet og opstartsforløb for virksomheder, der gerne vil jeg bende med arbejdet med verdensmålene. Forløbet findes af fire trin.

 

FN’s verdensmål

Hvad er FN's verdensmål for bæredygtig udvikling?