Skip to content

Status på den nye ISO 45001

I september 2017 satte projektkomiteen og dets arbejdsgruppe sig sammen for at afgøre det videre forløb for den nye ISO 45001-standard. Den endelige standard forventes at blive frigivet i februar/marts 2018, men allerede nu kan man se de vigtigste ændringer og forberede sig på dem.

Der er blevet afholdt fire møder, siden afstemningen om den første DIS-udkast. På møderne har man forholdt sig til de ca. 3.000 kommentarer udkastet affødte for at kunne levere en konsekvent, revideret tekst. De vigtigste ændringer mellem det første og det andet udkast er:  

  • Bedre overensstemmelse med kravene i ISO 14001:2015 
  • Forbedrede nøgledefinitioner og større konsistens i de anvendte udtryk 
  • Revideret nummerering af klausulerne 
  • Opdaterede procedurer for undersøgelse af hændelser 
  • Komplet revidering af Bilag A 

(Se vedlagte dokument for en mere udførlig liste over forskellene.)

Der var bred opbakning til det tilrettede DIS-udkast. Hele 88 procent af de stemmeberettigede stemte ja til udkastet, hvilket er en del over minimumskravet på 66,6 procent tilslutning.

Endelig udgivelse af standarden 

Endelig udgivelse af standarden 

Her er, hvad vi ved på nuværende tidspunkt (januar 2018):

  1. I september samledes projektkomiteen og dets arbejdsgruppe i Melaka (Malaysia), hvor det blev besluttet, at der skal udgives en såkaldt FDIS (Final Draft International Standard)
  2. FDIS blev sendt til afstemning 30-11-2017 med en afstemningsperiode frem til 25-01-2018. Resultatet af afstemningen blev at FDIS’en blev vedtaget med et stort flertal 
  3. Endelig udgave af standarden udsendes februar/marts 2018

DNV GL deltager i udviklingen af standarden - både gennem ’Den Uafhængige Internationale Organisation for Certificering’ (IIOC) og direkte gennem repræsentation i projektudvalget.

Hvad kan du gøre allerede nu? 

Start med at erhverve det nye udkast og få indsigt i de temaer, der kommer med i den endelig version. Som kunde er du naturligvis også velkommen til at kontakte os, da vi via vores revisionsmetode ’Next Generation Risk Based Certification’ kan guide dig i den rigtige retning. Metoden repræsenterer et bredt syn på en organisations interessenter, risici og muligheder for at optimere styringssystemet. 

For at gøre det nemt, har vi samlet alt relevant viden omkring de nye standarder på et sted. Her finder du både kurser, den nyeste viden og relevante dokumenter. Læs mere her

DNV GL organiserer desuden webinarer, kurser og briefing-sessioner, hvor du kan høre mere om de kommende ændringer. 

Mere information

 

ISO/DIS 45001

Key changes between DIS 1 and DIS 2

 

Den nye ISO 45001 – opgradering, forståelse og fortolkning

Dette kursus giver dig et godt overblik over den nye arbejdsmiljøledelsesstandard ISO 45001, som snart forventes at erstatte den eksisterende OHSAS 18001.

 

Download præsentationen fra vores ISO 45001 formiddagsseminar

 

Alt om de nye ISO standarder