Skip to content

Vindmølleproducenter skærper konkurrenceevnen med APQP4WIND

Den danske vindmølleindustri er gået sammen om at udvikle en fælles standard til branchens producenter og leverandører. Målet er at sikre større transparens, kvalitet og effektivitet i hele leverandørkæden, så vindenergi bliver en endnu mere attraktiv investering.

Facilitated by windpower.org
Supported by industriensfond.dk

Projektet, som er døbt APQP4Wind, skal sikre, at producenter og leverandører taler samme sprog, når det handler om kvalitetssikring i produktionsfasen. Kostbare produktionsfejl skal elimineres, og omkostningerne reduceres, så branchen fremover kan tilbyde endnu bedre produkter til færre penge. Det er et initiativ, som er faciliteret af Vindmølleindustrien, Danish Wind Industry Association og støttet af Industriens Fond. Initiativet og styregruppen består af  repræsentanter fra Vestas, Siemens Wind Power, KK Wind Solutions og LM Wind Power, så der er stor tyngde bag initiativet.

”APQP4Wind har til formål at reducere omkostninger i værdikæden ved at skabe fælles standarder. Vindindustrien er nu moden til at tage det næste skridt inden for kvalitetssikring i produktionen, så der fremadrettet vil være fokus på kvalitetsplanlægning frem for kun kvalitetskontrol. Det vil sikre færre fejl og derved færre omkostninger”, siger Kim Nedergaard Jacobsen, der er projektchef i Vindmølleindustrien.

Også fra producenternes side er der store forventninger til den nye standard. Senior Director i vingeproducenten LM Wind Power, Flemming Skov Iversen, ser det som et vigtigt skridt mod en mere langt mere effektiv leverandørkæde.

”Den nye APQP-standard er begyndelsen på en standardisering af arbejdsprocesserne mellem fabrikanter og leverandører. Det betyder først og fremmest, at der er klare linjer i forventningerne til hinanden og til processen for kvalificering af produkter. Desuden er nyskabelsen kick off meeting en meget vigtig faktor til at sikre forståelsen mellem producent og leverandør. En forståelse, der kommer til at reducere unødigt arbejde og spild af ressourcer.” 

Manual viser vejen til bedre kvalitet

APQP4Wind har fokus på kvalitetssikring tidligt i produktionsprocessen. Ved at satse på kvalitetsplanlægning og sikkerhed snarere end blot kvalitetskontrol, vil APQP4Wind systematisk reducere produktionsrelaterede defekter i det endelige produkt. Leverandørerne får nemlig en klar ramme for kravene til de produkter og komponenter, de leverer. En ramme, som også skal anvendes til at kontrollere og dokumentere de interne processer og resultater.

Den afgørende del af projektet består af en manual, der er udviklet af Siemens Wind Power, Vestas Wind Systems, KK Wind Solutions og LM Wind Power. Manualen definerer fælles standarder og bedste praksis for, hvordan kvalitetsstyringen skal planlægges og udføres i branchen. Med APQP4Wind-manualen i hånden - og den rette mængde uddannelse - kan de nye kvalitetsstandarder anvendes som fælles referenceramme til at strømline produktionsprocesserne. 

”De klare retningslinjer for, hvad der skal gøres, minimerer risikoen for at overse systematiske fejl og derigennem undgå efterfølgende, dyre kvalitetsproblemer. Overordnet set vil det medvirke til at nedbringe projektomkostninger og dermed cost of energy. Endvidere betyder det internt i virksomhederne, at kvalitetsarbejdet med kunderne kan ensrettes, og at kvalitetsdokumentationen i nogen udstrækning kan genbruges”, fastslår Flemming Skov Iversen.

Ifølge Kim Nedergaard Jacobsen er projektet stadig i bevægelse. Der er med andre ord plads til løbende justeringer.

”Vi er nu nået så langt i processen, at vi er klar til at brede den viden ud, som vi har opnået siden projektets start. Vi ser derfor meget frem til, at hele industrien kan begynde at få glæde af projektet. Vi er dog endnu i projektets opstart, så der kan og vil opstå behov for tilpasning og udvikling af såvel manualen som træningskonceptet. Derfor er vi også meget åbne for at få input fra de folk, som arbejder med kvalitetsstyring i hverdagen, så vi sikrer, at APQP4Wind er et gennemprøvet og bredt valideret redskab.”

Uddannelse skal klæde branchen på

For at sikre, at producenter og leverandører taler samme sprog, bliver standarderne understøttet af et samlet uddannelseskoncept, der skal sikre en ensartet anvendelse af værktøjet. Den enkle og gennemsigtige struktur i APQP4Wind tilbyder en operationel platform for hele vindindustrien på globalt plan. Og det er en stor styrke, fordi det også gør det tydeligt, hvilke specifikke kompetencer man skal tilegne sig for at efterleve standarden, hvilket begrænser omkostningerne til undervisning og uddannelse. 

”Den tilbudte uddannelsesvej er et gode, som hjælper virksomhederne til at have de rette kvalifikationer, målrettet vindmølleindustrien og dennes arbejde med kvalitet”, siger Flemming Skov Iversen. 

DNV GL er godkendt af APQP4Wind som en af kun to globale udbydere af kurser til at implementere de nye kvalitetsstandarder. Her glæder man sig til at klæde branchen på til at omsætte de gode intentioner i APQP4Wind-manualen til reelle kvalitetsforbedringer.

”Det er en stor hjælp for branchen, at APQP4Wind også har formuleret krav til uddannelse i manualen og værktøjerne. Ofte står man som leverandør alene med udfordringerne når man rammes af krav fra en stor og vigtig kunde. Så de store vindmølleproducenter sender et godt signal til sine underleverandører om, at vi er sammen om denne udfordring. Og det er altså godt og faktisk unikt i forhold til andre brancher med samme udfordringer”, siger Kåre Appel Weng, der er salgs- og marketingchef i DNV GL og har været med til at udvikle træningskonceptet sammen med APQP4Wind styregruppen.

Understøtter samarbejdet i hele værdikæden

APQP (Advanced Product Quality Planning) er også brugt i andre industrier. Det blev oprindelig udviklet i slutningen af 80’erne af en række eksperter fra de tre hovedaktører i den amerikanske bilindustri (Ford, GM og Chrysler) - og er sidenhen blevet forfinet. Gennem fokus på de tre faser ’udvikling’, ’industrialisering’ og produktlancering’ (hvortil, der er tilknyttet en lang række specifikke faktorer) har man formået at styrke produktudviklingen og ikke mindst forbedre kvaliteten af de endelige produkter. APQP har med andre ord allerede bevist sit værd som et effektivt værktøj til at sikre ensartede kvalitetsledelsesprocesser for producenter og leverandører. 

De første kurser i APQP4Wind er allerede afholdt af DNV GL og noget af det der står klart er, at det er lykkedes at ”oversætte” værktøjerne, der oprindeligt kommer fra bilindustrien til vindmølle industrien. Og det er afgørende.

”Der er brugt meget energi på at tilpasse værktøjerne til den helt anderledes udfordring det er at lave vindmøller end biler”, siger Kåre Appel Weng, og fortsætter ”Og feedbacken fra kurserne er, at det er vigtigt at fastholde. På pilotkurserne kunne vi se, at selv erfarne kvalitetsfolk, der har arbejdet med APQP i bilindustrien har behov for at omsætte deres erfaringer til en anden kontekst, så vi forventer at mange skal igennem kurserne de kommende år”, slutter Kåre Appel Weng.

 

Kontakt os

Klik her for at kontakte DNV.

 

Om DNV

DNV er drevet af vores formål om at beskytte liv, ejendom og miljø og gør det muligt for organisationer at fremme sikkerheden og bæredygtigheden i deres forretning.

 

Certificering af vedvarende energi

DNV leverer uafhængige akkrediterede certificeringstjenester til industrien for vedvarende energi.