DNV Danmark

CDP og GHG-opgørelse af emissioner - verifikationstjenester

CDP and other corporate GHG emissions inventory verification services by DNV GL

Kontakt os for yderligere information

Kåre Weng

Kåre Weng

Sales Manager

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Kundernes voksende forventninger til forvaltning og rapportering af spørgsmål om virksomheders ansvarlighed, f.eks. drivhusgasemissioner, kan skabe barrierer for adgangen til dit marked.

Du bør præcist og effektivt kommunikere dine resultater sammen med de systemer og kontroller, du har indført for at forvalte drivhusgasdata.

Verifikation af virksomheders opgørelse af drivhusgasemissioner anbefales af mange standardsættere, såsom CDP og Global Reporting Initiative (GRI), og i nogle tilfælde kræves det af regionale reguleringsorganer såsom California Air Resources Board (CARB).

Tredjepartsverifikation kan give interessenterne tillid til, at de offentligt offentliggjorte oplysninger er fuldstændige, afbalancerede og nøjagtige, og sætte din organisation i stand til at opfylde lovkrav. Det kan også demonstrere virksomhedens lederskab og forbedre din score betydeligt i offentlige bæredygtighedsvurderinger som CDP's Climate Disclosure Leadership Index (CDLI) og Dow Jones Sustainability Index (DJSI).

Vi kan levere tredjepartsverifikation af din virksomheds drivhusgasopgørelse - i forbindelse med din bæredygtighedsrapport eller som en selvstændig verifikationsproces - i henhold til DNV's Verification Protocol for Sustainability Reporting (se CDP Accepted Standards).

Gennem en konsekvent, gennemsigtig og stringent proces vil vores eksperter identificere områder, der kan forbedres for at gøre jeres GHG-rapporteringsprocesser mere effektive og effektive.

Kontakt os for yderligere information

Kåre Weng

Kåre Weng

Sales Manager

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Related services you might find interesting: