Other sectors

Dyrevelfærd

Dyrevelfærd inspektion DNV GL

Kontakt os for yderligere information

Torsten Helt Volmar

Torsten Helt Volmar

Inspection & Supply Chain Services Manager

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Forbrugernes indkøbsadfærd er i disse år under forandring. Prisen er fortsat vigtig for valget af fødevarer, men faktorer som økologi, dyrevelfærd og dansk produktion spiller også en stor rolle. Er din kæde forberedt på den nye dagsorden?

Forbruger-klassifikationer som ”foodies” afspejler forbrugerens stigende interesse i kvaliteten af de fødevarer, der havner i indkøbskurven. Forbrugeren stiller krav til information om fødevarens indhold og oprindelse - og vælger produkterne ud fra producentens etik og generelle ansvarlighed. Eller som det fremgår af en fødevareanalyse, som Landbrug & Fødevarer præsenterede i foråret:

”Respekt og omtanke for mennesker, dyr og natur vil i stigende grad være en bærende faktor for fremtidens forbrugere…” *

Store krav til informationsniveau

Forbrugerne er ifølge undersøgelsen særdeles optagede af ”kvalitetsparametre” som unfair produktionsvilkår, uhensigtsmæssig miljøpåvirkning og manglende dyrvelfærd. 

Udviklingen i fødevarekvalitetsopfattelsen indebærer ligeledes en større opmærksomhed på begreber som ”free from”. Mange forbrugere har klare holdninger til fødevarernes bestanddele og ikke mindst tilsætningsstoffer. Derfor er de individuelle fødevarevalg naturligvis meget afhængige af, at forbrugeren kan få de informationer, han/hun efterspørger. 

Efterspørgsel efter ’rene’ fødevarer

Mange forbrugere vægter egen sundhed højt og ønsker derfor kun at sætte tænderne i ’rene’ fødevarer, der er fri for eksempelvis antibiotika, tilsætningsstoffer, genmodificerede bestanddele. Det er en tydelig trend, som bør optage alle, der beskæftiger sig med fødevarer. 

Forbrugernes fokus på dyrvelfærd og bekymringen for produktionsdyrenes velbefindende kan aflæses direkte i de undersøgelser af forbrugeradfærd,  der løbende udarbejdes**. Og det kan i øvrigt iagttages i den stigende andel af produkter, der anbefales af interesseorganisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af dyrvelfærd. 

Svært at honorere ønsket om gennemskuelighed 

Markeds- og forbrugerdrevet dyrvelfærd handler om sammenspillet mellem forbrugernes efterspørgsel efter dyrevelfærdsfødevarer og udbuddet af animalske produkter, hvor der er taget særligt hensyn til dyrvelfærden. 

I erkendelsen af, at der er grænser for, hvor langt man kan nå indenfor de lovgivningsmæssige minimumskrav***, er producenter og retailerne udfordret i forhold til at tilbyde forbrugerne de dyrvelfærdsvenlige fødevareprodukter, som der efterspørges. Gennemskuelighed for forbrugerne er et kardinalpunkt for forbrugernes opfattelse af et produkt. De relevante oplysninger skal være lette at finde og gennemskue, men det kræver en aktiv indsats at levere dem. 

Det kan vi hjælpe med

Vores ambition er i samarbejde med dine indkøbs-/salgsafdelinger at designe et inspektions-setup, der både indbefatter dyrevelfærdssikkerhed og specifikke, kunderelaterede krav, såsom forretningskoncepter og andre inspektionselementer, som tilgodeser forbrugernes ønsker og forventninger. 

Målet med indsatsen er naturligvis, at du som producent eller retailer kan dokumentere jeres engagement i dyrvelfærd, herunder at I kan stå ved jeres dyrvelfærdsprodukter og markedsføre dem på bedst mulig vis. Med os som sparringspartner får I et internationalt certificerings- og inspektionsselskab til at verificere jeres processer og definere kravene til, hvordan I håndterer dyrevelfærden. 

Sådan foregår det

Designet af inspektionssetuppet udvikles i samarbejde med dig som kunde under skyldig hensyntagen til jeres eksisterende egenkontrolprogram, arbejdsrutiner og forretningskoncepter. Efterfølgende udarbejdes en første udgave af inspektionssetuppet, der præsenteres for vores kompetencecenter. Her identificerer vi eventuelle mangler og leverer efterfølgende en køreklar plan for, hvordan vi inspicerer jeres dyrvelfærdskoncept - og ikke mindst, hvordan vi via løbende evalueringer kan levere den nødvendige dokumentation for vores inspektionsindsats.

*)  Fødevareanalysen 16. Marts 2016 Landbrug & Fødevarer. s. 1
**)  Fødevareanalysen 16. Marts 2016 Landbrug & Fødevarer. s. 1
***)  Det Dyretiske Råd. Udtalelse om markedsdrevet dyrevelfærd. August 2012. s. 5

Kontakt os for yderligere information

Torsten Helt Volmar

Torsten Helt Volmar

Inspection & Supply Chain Services Manager

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Related services you might find interesting: