Food and beverage

EFISC–GTP

EFISC - GTP

Kontakt os for yderligere information

Brug for mere information?

Ja, tak!

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

En systematisk tilgang til sikkerheden ved foder- og fødevareingredienser fra indsamling og transport til opbevaring, handel og fremstilling.

Når foder og fødevareingredienser transporteres fra gård til bord, skal fødevaresikkerheden garanteres.

Den europæiske kodeks for sikkerhedscertificering af foder- og fødevareingredienser (EFISC-GTP) tager skridt til at sikre produktsikkerhed og -kvalitet. Overholdelse af EFISC-GTP-ordningen viser, at man er forpligtet til at sikre foderstof- og fødevareingrediensernes sikkerhed i hele værdikæden.

Hvad er den europæiske kode for sikkerhedscertificering af foder- og fødevareingredienser (EFISC-GTP)?

EFISC-GTP-ordningerne giver vejledning om, hvordan man etablerer og implementerer et foder- eller fødevaresikkerhedsstyringssystem i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national lovgivning. Ordningerne omfatter krav til:

  • forvaltningssystemet
  • (operationelle) forudsætningsprogrammer
  • risikokontrol (risikoanalyse kritiske kontrolpunkter)
  • dokumentation
  • tilbagetrækning
  • sporbarhed

Ordningen gælder for erhvervsdrivende, transportører, oplagringsvirksomheder, opsamlere og producenter.

Ordningen omfatter sektorspecifikke dokumenter, der er udarbejdet med støtte fra de europæiske organisationer i sektoren for foder-/fødevareingredienser COCERAL, FEDIOL, Starch Europe, EBB og Euromalt.

Inden for rammerne af EU's forordning om foderstofhygiejne fra 2005, der tilskynder sektororganisationer til at udarbejde sektorvejledninger om god praksis for hygiejne- og HACCP-principper, er vejledningerne for den europæiske stivelsesindustri (Starch Europe), den europæiske oliefrø- og proteinmelindustri (FEDIOL) og den europæiske biodieselindustri blevet godkendt af Europa-Kommissionen og EU's medlemsstater i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder. Industry have been endorsed by the European Commission and the EU Member States in the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed.

Fordele ved at blive certificeret

Certificering giver din organisation mulighed for at:

  • Demonstrere en forpligtelse til at sikre fodersikkerhed
  • Beskyttelse af forbrugerne i hele fødevarekæden
  • Opbyg tillid internt og eksternt til, at du følger bedste praksis og bidrager til fair handelspraksis og fri bevægelighed for foder- og fødevareingredienser på EU-markedet og i tredjelande
  • Øge gennemsigtigheden og forbedre effektiviteten

Kom godt i gang

Som godkendt certificeringsorgan kan DNV certificere din organisation i henhold til EFISC-GTP-ordningen.

DNV's auditorer kombinerer brancheerfaring med ekspertise inden for fødevaresikkerhedsledelse for at samarbejde med fødevare- og drikkevarevirksomheder på tværs af den globale værdikæde om deres certificerings- og uddannelsesbehov.

Kontakt os for yderligere information

Brug for mere information?

Ja, tak!

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Related services you might find interesting: