Other sectors

EMAS - Miljøledelse og Miljøredegørelse

TL9000

Kontakt os for yderligere information

Kåre Weng

Kåre Weng

Sales Manager

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Det overordnede mål med EMAS (Eco Management and Audit Scheme) er, at tilskynde virksomheder og organisationer til at arbejde med løbende forbedringer på miljøområdet.

Det overordnede mål med EMAS (Eco Management and Audit Scheme) er, at tilskynde virksomheder og organisationer til at arbejde med løbende forbedringer på miljøområdet. Ved at deltage viser din virksomhed engagement og dedikation inden for miljøledelse i form af vurdering og reduktion af negative miljøpåvirkninger, opfyldelse af kravene i ISO 14001, samt en miljøredegørelse der giver offentligheden indblik i virksomhedens eller organisationens mål, politikker og miljøarbejde.

Alle offentlige og private organisationer og virksomheder, der opererer i EU, EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), Island, Liechtenstein og Norge kan deltage i ordningen. EMAS erstatter ikke EU-eller national lovgivning eller tekniske standarder og fritager ikke virksomheden eller organisationen fra at overholde gældende love og standarder.

Verifikation

For at få din virksomhed eller organisation registreret som godkendt af EMAS kræver, at en autoriseret tredjepart, som DNV efterviser, at:

  • Relevant miljølovgivning efterleves og overholdes
  • Et fuldt funktionsdygtigt miljøledelsessystem er implementeret og auditeret
  • En miljøredegørelse i overensstemmelse med EMAS-regler er skrevet

Hvordan kommer jeg videre?

Forud for certificering, skal virksomheden eller organisationen implementere et miljøledelsessystem efter ISO 14001 standarden og udfærdige en miljøredegørelse i overensstemmelse med kravene i EMAS.

Kontakt os for yderligere information

Kåre Weng

Kåre Weng

Sales Manager

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Related services you might find interesting: