DNV Danmark

ENFIT HQF-certificering for rengøringsstationer

ENFIT_Food_Container

Kontakt os for yderligere information

Vibeke Bagger

Vibeke Bagger

Food Business Development Manager

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Beskyt forbrugerne, og sørg for fødevaresikkerhed og overholdelse af reglerne, når du transporterer varer i fødevaretransportcontainere.

Med over 300.000 tons råvarer, halvfabrikata og færdige produkter, der transporteres gennem Europa alene på daglig basis, har kvaliteten af føde- og fodersikkerhed under transport aldrig været mere kritisk end nu. ENFIT HQF-standarden gælder for rengøringsstationer, hvor containere med råvarer eller fødevarer skal rengøres grundigt efter hver transport. Et gyldigt ENFIT HQF-certifikat (High Quality Food Certificate) udstedes af et uafhængigt certificeringsorgan og viser, at rengøringsstationen opfylder hygiejnekravene til transportbeholdere til fødevarer. DNV er det eneste certificeringsorgan, der er godkendt til at foretage audit i forhold til standarden.

Fordele:

Virksomheder, der implementerer og søger ENFIT-certificering, opnår følgende fordele:

 • Reducerer risikoen for kontaminering under transport af fødevarer, f.eks. salmonella, mykotoksiner, dioxiner og andre skadelige stoffer
 • Sikre overholdelse af standarder for fødevarehygiejne og -sikkerhed, regulering og lovgivning
 • Forbedre forvaltningen af fødevaresikkerheden i forsyningskæden
 • Giver interessenterne tillid fra leverandører til transportoperatører,
 • Minimering af afbrydelser i forsyningskæden
 • Reducer risikoen for omdømme og produkttilbagekaldelse

Standarden:

Standarden er udformet for at sikre, at rengøring og desinfektion af fødevarebeholdere og tilbehør er blevet udført som led i en defineret, ensartet og verificeret proces. Standarden omfatter et inspektionsprogram i tre faser, herunder det eksisterende ledelsessystem, niveauet af uddannelse og ledelse af personalet og en vellykket gennemførelse af retningslinjerne for fødevaresikkerhed og transporthygiejne samt lovkrav. Rengøringsstationer, der ønsker at blive certificeret i henhold til ENFIT HQF-standarden, skal opfylde følgende kriterier:

 • Forvaltning af rengøringsstationer
 • Styring af kvalitet og rengøringssikkerhed
 • Ressourceforvaltning
 • Levering af tjenesteydelser - generelle krav til rengøringsstationen
 • Rengøringsstationer og rengøringsteknologi
 • Målinger, analyser og forbedringer

Hvordan bliver man certificeret?

Få først et eksemplar af retningslinjerne for at forstå kravene og vurdere, om dit websted er i overensstemmelse med dem. Du kan downloade standarden på ENFIT's websted. Når stedet anses for at være klar til certificeringsrevisionen, vil revisionen blive udført af ENFIT HQF's eksklusive certificeringspartner DNV.

Hvis du vil vide mere om certificeringen, kan du kontakte os.

Kontakt os for yderligere information

Vibeke Bagger

Vibeke Bagger

Food Business Development Manager

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Related services you might find interesting: