DNV Danmark

Erhvervsliv og menneskerettigheder

Human rights

Kontakt os for yderligere information

Kåre Weng

Kåre Weng

Sales Manager

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Menneskerettigheder er de universelle rettigheder og frihedsrettigheder, som alle mennesker har ret til. Vi er alle ansvarlige for at beskytte dem.

Virksomhederne står i stigende grad over for komplekse menneskerettighedsrisici. Behovet for at identificere, håndtere og styre disse risici er afgørende for at opretholde den sociale licens til at drive virksomhed, bevare virksomhedens omdømme og opnå bæredygtig forretningsvækst.

Virksomhederne forventes i stigende grad at overholde og oplyse om deres menneskerettighedsresultater på alle områder af værdikæden, herunder dybt inde i forsyningskæden, hvor det kan være vanskeligt at se eller kontrollere handlinger og begivenheder.

I takt med at den nationale lovgivning om ledelses- og oplysningskrav fortsat udvikler sig, står virksomhederne over for betydelige udfordringer med at styre deres menneskerettighedsresultater på tværs af enheder, aktiviteter, geografiske grænser og kulturelle og sproglige forskelle.

Mens ledelses- og rapporteringsrammer fortsat udvikles, er der endnu ikke nogen almindeligt anerkendt tilgang eller vejledende ramme, som erhvervslivet kan følge, og som er tilstrækkelig detaljeret og klar til at muliggøre en effektiv internationalisering af FN's vejledende principper for virksomheder og menneskerettigheder.

Vores tilgang

DNV samarbejder med både globale multinationale selskaber og lokale organisationer for at støtte dem i deres menneskerettighedsrejse, når de forsøger at forankre og operationalisere FN's vejledende principper for virksomheder og menneskerettigheder.

Vi kan hjælpe dig ved at:

 • Vurdering af din eksponering for menneskerettighedsrisici i dine aktiviteter og din forsyningskæde samt de potentielle menneskerettighedskonsekvenser af dine produkter og tjenester
 • Integrering af menneskerettigheder i dine politikker
 • Vurdering af modenheden af dine systemer til effektiv forvaltning af menneskerettigheder
 • Udvikling af overvågnings- og gennemførelsesmekanismer i overensstemmelse med internationale standarder og retningslinjer for bedste praksis (f.eks. frivillige principper om sikkerhed og menneskerettigheder, IFC's præstationsstandarder og Dow Jones Sustainability Index)
 • Levering af skræddersyet uddannelse til din organisation for at opbygge organisatorisk forståelse og kapacitet til effektivt at forvalte menneskerettighedspræstationer
 • Fremme af engagement med relaterede interessenter som f.eks. ikke-statslige organisationer, reguleringsmyndigheder eller leverandører gennem skræddersyede engagementsprogrammer eller målrettet opsøgende arbejde.

Vi anerkender den vigtige rolle, som FN's Guiding Principles on Business and Human Rights spiller i forbindelse med at formulere en vej for virksomheder til effektivt at styre deres menneskerettighedsresultater, og vores tjenester er derfor struktureret i overensstemmelse hermed og består af følgende elementer:

 • Opbygning af organisatorisk bevidsthed og forståelse for menneskerettigheder
 • Etablering af engagement (herunder udvikling af politikker)
 • Vurdering og forståelse af menneskerettighedsrisici (herunder vurdering af organisationens kapacitet og beredskab)
 • Integrering af og handling i forbindelse med menneskerettighedsrisici
 • Opfølgning af resultater på menneskerettighedsområdet (herunder udvikling af effektive KPI'er)
 • Formidling og rapportering om menneskerettighedsresultater (herunder anvendelse af FN's vejledende principper for rapportering)
 • Udvikling af effektive afhjælpnings- og klagemekanismer

Vi anerkender, at alle virksomheder befinder sig på et andet tidspunkt i deres menneskerettighedsrejse, og vores tilgang er designet til at være fleksibel i forhold til organisationens behov, så du kan vælge de elementer, du ønsker at fokusere på først, samtidig med at du er opmærksom på den bredere rejse og de forventninger, der i stigende grad stilles til virksomheder om at overholde interne standarder og lovgivningsrammer.

Vores pragmatiske tilgang til dagsordenen for erhvervslivet og menneskerettigheder lægger vægt på at støtte virksomhedens behov uden at gå på kompromis med interessenternes behov. Vi kombinerer dette med vores førende tekniske og operationelle ekspertise, risikometodologi og dybdegående branchekendskab for at sikre, at vi leverer praktisk støtte og vejledning på din rejse i forhold til menneskerettigheder.

Kontakt os for yderligere information

Kåre Weng

Kåre Weng

Sales Manager

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Related services you might find interesting: