DNV GL Danmark

FSSC 22000 version 5.1 – Food safety system certificeringsstandard

Cookie production line

Kontakt os for yderligere information

Brug for mere information?

Ja, tak!

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

FSSC 22000 version 5.1 - Food Safety System Certificering sikrer fødevaresikkerheden i forsyningskædens produktionsproces. Standarden retter sig især mod fødevare-, foder- og emballagesektoren.

Hvad er FSSC 22000?
FSSC 22000 er en komplet certificeringsordning for fødevare- og fodersikkerhed, der er baseret på den internationalt anerkendte standard ISO 22000 og suppleret af tekniske standarder som ISO/TS 22.002-1 for fødevareproduktion og ISO TS 22002-2 for emballage til fødevarer. Ordningen er især målrettet fødevare-, foder- og emballagesektoren og inddrager Global Food Safety Initiative’s (GFSI) GAP-analyser. Hvor de første udgaver af FSSC 22000 kun blev anvendt til fødevareproducenter, er anvendelsesområdet blevet udvidet i version 5.1 af standarden til også at omfatte andre segmenter af forsyningskæden.

Hvordan kan FSSC 22000 forbedre din virksomhed?
FSSC 22000 giver en stærkt ledelsessystemramme, fuldt integreret i virksomhedens overordnede ledelsessystem og i overensstemmelse med andre standarder såsom ISO 9001 og ISO 14001. Desuden får I en robust risikoanalyse og risikostyringsmetode baseret på HACCP-principperne - samt de nødvendige redskaber til at forbedre fødevaresikkerheden og effektiviteten. Andre fordele omfatter:

 • Brug af tekniske specifikationer som ISO TS 22002-1 for fødevareproduktion, vedrørende de påkrævede programmer som beskrives i ISO 22000 8.2 og som opfylder behovene for due dilligence hos kunder i forsyningskæden.
 • Uafhængighed, idet standarden er ejet af en almennyttig fond
 • Flere interessenters adgang til at udvikle og påvirke standarden
 • ISO’s verdensomspændende troværdighed, funderet på GFSI’s godkendelse
 • Fælles sprog gennem globale standarder som sikrer international, ensartet implementering og giver mulighed for benchmarking.
Hvordan kan I forberede jer til certificering eller overgang til FSSC 22000 version 5.1?
Processen er beskrevet i FSSC 22000 og omfatter disse trin:
 • Identificer, vurder og styr de risici i fødevaresikkerheden, der kan forventes at forekomme for at undgå at skade forbrugerne direkte eller indirekte.
 • Kommuniker relevante oplysninger ang. sikkerhedsspørgsmål ved produktet til hele fødevarekæden.
 • Oplys hele organisationen om udvikling, implementering og opdatering af ledelsessystemet til fødevaresikkerhed.
 • Systematisk fastlæggelse og overvågning af virksomhedens rammer og vilkår (eksterne og interne forhold), og interessenters behov og forventninger.
 • Øg fokus på lederskab og ledelsesengagement.
 • Implementer risikostyring for at klarlægge, overveje, og om nødvendigt, skride til handling for at adressere risci som kan påvirke ledelsessystemets evne til at levere de ønskede resultater.

Udvikling, implementering og certificering af et ledelsessystem for fødevaresikkerhed er en kontinuerlig rejse - med den uafhængige audit som et vigtigt element i den samlede vurdering.

Vi kan hjælpe jer med certificeringsprocessen
Hvad enten i allerede er certificerede eller ønsker at blive certificerede på ny, kan DNV GL hjælpe jer. Vores auditorer udfører GAP-analyser så i kan få afklaret den bedste vej til certificering, samt udfører certificeringsaktiviteter efter FSSC 22000:2018. Vi tilbyder også kurser i FSSC 22000 version 5.1, ISO 22000:2018 og ISO/TS 22.002-1.

Læs mere om kurser i FSSC 22000 her.

Kontakt os for yderligere information

Brug for mere information?

Ja, tak!

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Related services you might find interesting: