Other sectors

GLOBAL G.A.P. IFA - Akvakultur

GLOBALGAP aquaculture

Kontakt os for yderligere information

Behov for mere information?

Ja tak

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Forbedr kvaliteten af dine opdrættede fisk og skaldyrsprodukter, og opfyld konsekvent kundernes forventninger til fødevaresikkerhed og bæredygtighed.

Certificering af dit IFA-system (Integrated Farm Assurance) viser dit engagement i god landbrugspraksis (G.A.P.), herunder produktion og markedsføring af sikre fødevarer, samtidig med at du beskytter knappe ressourcer. Det indebærer løbende forbedringer og kundetilfredshed. Det er håndgribelige fordele, der spiller en vigtig rolle i opbygningen af en bæredygtig virksomhed.

Standarden Integrated Farm Assurance - Aquaculture indeholder specifikke krav til et driftsledelsessystem, som vil forbedre din evne til konsekvent at levere produkter, der opfylder kundernes krav samt lovbestemte og lovgivningsmæssige krav.

Hvad er GLOBAL G.A.P. IFA - Akvakultur?

GLOBAL G.A.P. IFA-standarden er bygget op på et system af moduler, der gør det muligt for producenter at blive certificeret for flere delområder i én audit. Den består af følgende elementer:

  • Generelle bestemmelser, der fastsætter kriterierne for en vellykket gennemførelse af kontrolpunkter og overensstemmelseskriterier (CPCC) samt retningslinjer for verifikation og regulering af standarden. Disse CPCC-kriterier definerer kravene for at opnå den kvalitetsstandard, som GLOBAL G.A.P. kræver.
  • Akvakulturstandarden er et af tre anvendelsesområder, der er bygget på grundmodulet for alle bedrifter, og den fokuserer specifikt på akvakultur (de to andre dækker landbaserede afgrøder og husdyrbrug).
  • Den fremmer foranstaltninger for alle akvakulturproducenter, der sikrer fødevaresikkerhed, minimal miljøpåvirkning med hensyn til biodiversitet og overholdelse af krav til dyrevelfærd og arbejdstageres sundhed og sikkerhed.
  • De akvakulturunderområder, der er tilgængelige i den nuværende version af standarden, er fisk, bløddyr og krebsdyr, som er indlejret i akvakulturbasismodellen. Den kan kobles sammen med andre fødevaresikkerhedsstandarder som FSSC 22000, BRC og IFS for at dække hele forsyningskæden.

Fordele ved at blive certificeret

Certificering til GLOBAL G.A.P. IFA - Aquaculture af en uafhængig tredjepart verificerer effektiviteten af god landbrugspraksis og det anvendte landbrugssystem samt bæredygtigheden af landbrugsaktiviteterne.

Som et resultat heraf:

  • Opbyg tillid til dit systems ydeevne internt og eksternt ved at anvende effektive procesledelsesprincipper.
  • Implementer en struktureret tilgang til løbende at forbedre processer og vide, hvor indsatsen skal fokuseres. Dette kan forbedre produktkvaliteten og reducere omkostningerne.
  • Øge kundernes tillid og tilfredshed, hvilket igen kan føre til bedre og lettere adgang til markedet.
  • Opnå en betydelig konkurrencefordel ved at opfylde alle krav fra kunder, leverandører og underleverandører om certificering af landbrugssystemer for at kunne drive forretning med dem.

Kom godt i gang

For at blive certificeret skal du først implementere de krævede moduler i et system, der overholder kravene i standarden. DNV er et akkrediteret tredjepartscertificeringsorgan og kan hjælpe dig gennem hele rejsen, lige fra relevant IFA-uddannelse til selvevalueringer, gapanalyser og certificeringsservices.

Få mere at vide om, hvordan du kommer i gang med at blive certificeret.

Kontakt os for yderligere information

Behov for mere information?

Ja tak

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Related services you might find interesting: