Food and beverage

GLOBAL G.A.P. IFA - Frugt & grøntsager

GLOBALG.A.P. IFA Fruit-and-vegetables

Kontakt os for yderligere information

Behov for mere information?

Ja tak

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Forbedr kvaliteten af dine frugt- og grøntsagsprodukter, og opfyld konsekvent kundernes forventninger til fødevaresikkerhed og bæredygtighed.

Certificering af dit IFA-system (Integrated Farm Assurance) for frugt og grøntsager viser dit engagement i god landbrugspraksis, herunder produktion og markedsføring af sikre fødevarer, samtidig med at du beskytter knappe ressourcer. Det indebærer løbende forbedringer og kundetilfredshed. Det er håndgribelige fordele, der spiller en vigtig rolle i opbygningen af en bæredygtig virksomhed.

Standarden Integrated Farm Assurance - Fruit & Vegetables indeholder specifikke krav til et bedriftsledelsessystem, som vil forbedre din evne til konsekvent at levere produkter, der opfylder kundernes krav samt lovbestemte og lovgivningsmæssige krav.

Hvad er GLOBAL G.A.P. IFA - Frugt og grøntsager?

GLOBAL G.A.P. er den globalt anerkendte standard, der skal sikre kvaliteten og sikkerheden af et slutprodukt før gårdporten. GLOBAL G.A.P. IFA-standarden er bygget op på et system af moduler, der gør det muligt for producenter at blive certificeret for flere delområder i én audit. Den består af følgende elementer:

  • Generelle bestemmelser, der fastsætter kriterierne for en vellykket gennemførelse af kontrolpunkter og overensstemmelseskriterier (CPCC) samt retningslinjer for verifikation og regulering af standarden. Disse kriterier definerer kravene for at opnå den kvalitetsstandard, som GLOBAL G.A.P. kræver.
  • Frugt- og grøntsagsstandarden er et delområde af afgrødemodulet, som i sig selv er et af tre anvendelsesområder (de to andre hovedområder dækker akvakultur og husdyrbrug), der er bygget på grundmodulet for alle bedrifter, og som specifikt fokuserer på frugt og grøntsager.
  • Delområdet frugt og grøntsager dækker hele landbrugsproduktionsprocessen for det certificerede produkt, fra planten i jorden til det uforarbejdede slutprodukt.
  • Den fremmer foranstaltninger for alle frugt- og grøntsagsproducenter, der sikrer fødevaresikkerhed og velfærd for fødevarer og landarbejdere, sporbarhed af produkter og produktionsregistre, miljøbevidsthed, minimering af landbrugskemikalier (gødning, skadedyrs- og ukrudtsbekæmpelse), integreret afgrødeledelse (ICM), effektiv udnyttelse af ressourcer (jord og vand) og overholdelse af lokale og internationale regler.

Fordele ved at blive certificeret

Certificering til GLOBAL G.A.P. IFA - Frugt og grøntsager af en uafhængig tredjepart verificerer effektiviteten af den gode landbrugspraksis og det anvendte landbrugssystem samt bæredygtigheden af landbrugsaktiviteterne.

Som et resultat heraf:

  • Implementer en struktureret tilgang til løbende at forbedre processer og vide, hvor indsatsen skal fokuseres. Dette kan forbedre produktkvaliteten og reducere omkostningerne.
  • Øge kundernes tillid og tilfredshed, hvilket igen kan føre til bedre og lettere adgang til markedet.
  • Opnå en betydelig konkurrencefordel ved at opfylde alle krav fra kunder, leverandører og underleverandører om certificering af landbrugssystemer for at kunne drive forretning med dem.

Kom godt i gang

For at blive certificeret skal du først implementere de krævede moduler i et system, der overholder kravene i standarden. DNV er et akkrediteret tredjepartscertificeringsorgan og kan hjælpe dig gennem hele rejsen, lige fra relevant IFA-uddannelse til selvevalueringer, gapanalyser og certificeringsservices.

Få mere at vide om, hvordan du kommer i gang med at blive certificeret.

Kontakt os for yderligere information

Behov for mere information?

Ja tak

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Related services you might find interesting: