DNV Danmark

HACCP

HACCP

Kontakt os for yderligere information

Vibeke Bagger

Vibeke Bagger

Food Business Development Manager

Kender du allerede dit behov?

Forespørg på tilbud

HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points) er en internationalt anerkendt metode, der hjælper virksomheder i fødevareindustrien med at identificere deres sikkerhedsrisici, forebygge farer og overholde lovgivningen.

Hvad er HACCP?

HACCP-metoden er en struktureret, forebyggende tilgang til fødevaresikkerhed, der skal give forbrugeren sikre fødevarer. Den er obligatorisk i flere lande, herunder i USA og inden for EU. Et effektiv ledelsessystem til at håndtere fødevaresikkerheden støtte virksomheder i deres bestræbelser på at forhindre dårlige sager med de omkostninger, det fører med sig. Og det sikrer, at de overholder lovgivningen og demonstrerer deres engagement i fødevaresikkerhed.

Hvordan kan HACCP forbedre din virksomhed?

Det endelige mål med systemet er at sikre fødevaresikkerheden ved at identificere og styre farerne på forhånd, frem for at reagere via kvalitetskontrol med tilbagevirkende kraft.  

HACCP certificering gør det muligt for din organisation at:

 • Opbygge kundetillid, fordi I kan påvise, at jeres fødevarer produceres ved hjælp af sikre processer
 • Bevise, at I har taget alle rimelige forholdsregler i produktionen for at levere sikre fødevarer
 • Tillade kunderne at kræve, at leverandørerne bliver vurderet og certificeret, hvis de opererer i et land med en stærk lovgivning for fødevaresikkerhed 
 • Reducere antallet af audits, udført af kunderne, og dermed spare tid og omkostninger 
 • Reducere produktaffald og tilbagekaldelse af produkter
 • Forbedre forholdet til fødevaresikkerhedsmyndigheder
 • Forbedre effektiviteten

Certificering efter HACCP-standarden giver en stærkt redskab til at kommunikere med interessenter og andre relevante parter. Og det er afgørende for at demonstrere, at I efterlever jeres forpligtelser til fødevaresikkerheden i forhold til ’corporate governance’, herunder CSR og andre krav til regnskabsaflæggelsen.

Indholdet i HACCP

HACCP er et risikoledelsesværktøj specielt designet til fødevaresektoren af  Codex Alimentarius Commission, etableret i fællesskab af Food and Agriculture Organization (FAO) og World Health Organization (WHO).

Aktiviteterne i HACCP omfatter:

 • Risikovurdering
 • Vurdering af mulige risikostyringsværktøjer
 • Implementering af ledelsesbeslutninger
 • Overvågning og revision

For fødevaresektoren kan HACCP være:

Korrigerende

Når målsætninger for fødevaresikkerhed er fastsat af Codex eller nationale risikoeksperter, kan disse nemmere vedtages af industrien. Ved at anvende HACCP kan branchen forsikre om, at målsætningerne bliver opfyldt.

Forebyggende

En risikoanalyse identificerer potentielle farer, der skal kontrolleres for at forhindre potentiel skade for forbrugeren.

Hvordan kan I forberede jer til certificering?

En forebyggende tankegang er det vigtigste for at opnå betydelige resultater. Det indbefatter:

 1. Identifikation af farer for fødevaresikkerheden og betydelige risici
 2. Identifikation af kontrolforanstaltninger, der kan fjerne risici for fødevaresikkerheden eller reducere dem til et acceptabelt niveau
 3. Definition af de driftsparametre, der er nødvendige for at sikre effektive kontrolforanstaltninger, herunder overvågningsprocedurer og korrigerende foranstaltninger i tilfælde af fejl
 4. Validering af kontrolforanstaltningerne
 5. Dokumentation af HACCP-systemet, herunder HACCP-planen
 6. Implementering, verificering, og forbedring af HACCP-systemet

Udvikling, implementering og certificering af et HACCP-system er en kontinuerlig rejse - med den uafhængige audit som et vigtigt element i den samlede vurdering.

Kontakt os for yderligere information

Vibeke Bagger

Vibeke Bagger

Food Business Development Manager

Kender du allerede dit behov?

Forespørg på tilbud

Related services you might find interesting: