DNV GL Danmark

HPC 420-standard for produkter til rengøring, vask og personlig pleje

HPC 420 standard for Home, Laundry and Personal Care products

Kontakt os for yderligere information

Behov for mere information?

Ja tak

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

HPC 420 er en global standard for sikkerheds- og kvalitetsledelsessystemer, som hjælper virksomheder med kvalitetsarbejdet ved fremstilling af produkter, således at de opfylder kundernes krav og beskytter deres brand.

Baseret på den britiske standardiseringsorganisations PAS 420-standard tilføjer den en ledelsesdel for produktkvalitet. Standarden indeholder krav til certificerings- og akkrediteringsorganer.

Fordele:

Implementering og certificering efter HPC 420-standarden hjælper jeres virksomhed med følgende:

 • Overholdelse af kundernes produktsikkerheds-og hygiejnekrav
 • Reduktion af kundeaudit
 • Påvisning af et robust ledelsessystem for produktsikkerhed
 • Mulighed for løbende forbedring af processer og produktsikkerhed
 • Bedre beskyttelse af brand og kunder
 • Større “brand confidence”, når I ansøger om og bliver certificerede efter globalt anerkendte ordninger
 • Hurtigere “time to market”, da certificering giver mulighed for hurtigere indkøb fra nye leverandører
 • Nedsættelse af tid og ressourcer anvendt på audit, når der anvendes globalt anerkendte branchestandarder
 • Risikostyring i forsyningskæden og løbende forbedring

Standarden:

Standarden giver mulighed for auditering og certificering af HPC-sikkerheds- og kvalitetsledelsessystemer, som omfatter:

 • Fremstilling af produkter til rengøring og vask (fx rengøringsmidler, skyllemiddel, opvasketabletter osv.)
 • Fremstilling af produkter til personlig pleje (fx shampoo, læbestifter, vatrondeller, sæbe)
 • (Bio)kemisk fremstilling (HPC-ingredienser, fx vitaminer, tilsætningsstoffer og bioekstrakter (men med undtagelse af tekniske og teknologiske hjælpemidler i fremstillingsprocessen)
 • Fremstilling af HPC-produktemballage (fx direkte, indirekte kontakt med HPC-produkter)
 • Transport og opbevaring i virksomheden og som led i driften er omfattet.

Standarden gælder for alle virksomheder i HPC-forsyningskæden inden for ovenstående kategorier uanset størrelse og kompleksitet. Standarden omfatter råvarer og emballage, der anvendes ved fremstilling af færdige produkter. Ud over de vigtigste krav i standarden er der også yderligere krav til produkter til rengøring og vask og produkter til personlig pleje som defineret i standardens Anneks A og B.

Som det forventes af et ledelsessystem for produktsikkerhed, indeholder standarden de nødvendige elementer til at sikre, at der er et velimplementeret, dokumenteret og vedligeholdt system til at understøtte driften – dette omfatter krav til:

 • Dokumentstyring
 • Ledelsens evaluering
 • Produktsikkerhedspolitik
 • Ansvar og beføjelser
 • Styring af ressourcer
 • Verifikationsprocesser - intern audit og analyse af data
 • Sporbarhed
 • Styring af afvigelser
 • Validering
 • Produktrisikovurdering, herunder oprettelse af et team, produktegenskaber, flowdiagrammer, proces osv., risikovurdering, kritiske styringspunkter, kritiske grænser, overvågning og handlinger
 • Forudsætningsprogrammer, der omfatter (dette er ikke en udtømmende liste) bygninger, skadedyrsforebyggelse og -bekæmpelse, styring af kontaminering, vedligeholdelse, produktinformation, tilbagekaldelse, oplagring, produktforsvar, vedligeholdelse og hygiejnisk design, forsyninger osv.

Anneks B (personlig pleje) - ud over det ovenfor nævnte - interne systemer, opbevaring af PC-produkter, råvarer og emballeringsmaterialer, belysning og fatninger, mikrobiologisk krydskontaminering, fysisk kontaminering, faciliteter til personlig hygiejne og toiletter, rengøring og sanitet, skadedyrsforebyggelse og -bekæmpelse, arbejdstøj og beskyttelsesbeklædning, sygdom og personskade. Personlig renlighed, personlig adfærd, oplagringskrav og omarbejdede produkter
Yderligere krav, der skal være dækket af annekset, omfatter:

Anneks A (Rengøring og vask samt personlig pleje) - Laboratoriefaciliteter, beholdere til affald og farlige stoffer, dræning, temperaturstyrings- og overvågningsudstyr, forebyggende og afhjælpende vedligeholdelse, styring af indkøbte materialer, udvælgelse og styring af leverandører, krav til indgående materialer.

Hvordan bliver man certificeret?

Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger om certificering, er beskrevet i del 1, krav til HPC 420-certificering.

 1. Standarden anskaffes.
  Forstå kravene og vurder, om jeres virksomhed opfylder kravene.

 2. Parathed vurderes.
  Foretag en selvevaluering for at afgøre, om I er parate til certificeringsprocessen. Overvej om I har brug for en uafhængig gapanalyse, hvor jeres virksomheds procedurer og processer gennemgås, således at der efterfølgende kan udarbejdes en plan for forbedringer.

 3. Certificeringsorgan vælges.
  Vælg jeres certificeringsorgan. DNV er autoriseret efter HPC 420 til at udføre audit i henhold til standarden.

 4. Audit planlægges.
  Certificeringsorganet vil kræve oplysninger, der gør det muligt at vælge auditor(er) med de nødvendige færdigheder til at udføre audit. Dette omfatter oplysninger, der skal danne grundlaget for at beslutte, hvor længe auditten skal vare.

 5. Audit udføres.
  Da HPC 420 vurderes i henhold til ISO 17021, vil den indledende audit indebære en dokumentgennemgang (fase 1) efterfulgt af en indledende audit (fase 2). Denne indledende audit udføres hos virksomheden. Under auditten vil alle resultater blive kategoriseret som afvigelser, der skal adresseres af virksomheden.

 6. Certificering udføres.
  På baggrund af resultaterne gennemføres afhjælpning, årsagsanalyse og korrigerende handlinger, således at DNV kan udstede et overensstemmelsescertifikat.

 7. Certificering opretholdes.
  Certifikatet er gyldigt i 3 år, og der udføres årlige opfølgningsaudit for at sikre fortsat overensstemmelse. Hvert tredje år udføres en recertificeringsaudit.

Hvordan kan DNV hjælpe?

Vi kan fx levere følgende ydelser:

 • Gapanalyse.
  I forbindelse med et nyt certificeringsprogram tilbyder DNV en gapanalyse i forhold til kravene i standarderne med det formål at hjælpe virksomheder med at blive klar til deres certificeringsaudit. I analysen fremhæves områder, hvor der er behov for forbedringer, for at virksomheden kan få en vellykket certificeringsaudit.
 • Certificering.
  Certificering af jeres ledelsessystem for produktsikkerhed efter HCP420.

DNV har et omfattende netværk af auditorer, som har en bred vifte af erfaring med at auditere virksomheder inden for produkter og processer, der er omfattet af anvendelsesområdet for HPC 420.

Inden for DNV's globale netværk er der auditorer i mange lande, som kan tilbyde audit på lokalsprog med viden om og forståelse for lokale skikke.

Kontakt os for yderligere information

Behov for mere information?

Ja tak

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Related services you might find interesting: