DNV GL Danmark

IFS International Food Standard

Shelf with food

Kontakt os for yderligere information

Vibeke Bagger

Vibeke Bagger

Food Business Development Manager

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

IFS er en international standard for fødevaresikkerhed med et ensartet vurderingssystem til at kvalificere og vælge leverandører. Systemet hjælper detailhandlere med at holde styr på fødevaresikkerheden i butikken og overvåger kvalitetsniveauet af producenternes produkter.

At have en fælles standard og en ensartet måde at vurdere kvalitetsniveauet for leverandører reducerer behovet for eksterne audits. Detailhandleren får en sammenhængende og effektiv håndtering af forsyningskæden, hvilket reducerer de samlede omkostninger. Og nok så vigtigt - det øger sikkerhedsniveauet for kunder, leverandører og forbrugere.

For leverandøren er IFS en ‘nødvendig’ billet til at handle med detailhandlere. Men det er også en mulighed for at signalere vilje og engagement i fødevaresikkerhed og kvalitet - og for at arbejde på løbende forbedringer.

Hvad er IFS-standarden?

IFS er den internationale fødevarestandard for audits af mærkevarer. Den understøttes også af den store italienske handelsforening.

IFS-standarden gælder for leverandørerne på alle trin i fødevareforarbejdning. Kravene er relateret til et kvalitetsstyringssystem og til HACCP-systemet (risikoanalyse & kritiske kontrolpunkter). De er støttet af detaljerede forudsætningsprogrammer, der er et sæt af specifikke krav - blandt andet GMP (Good Manufacturing Practice), GLP (Good Laboratory Practice) og GHP (Good Hygiene Practice ). IFS opfylder kriterierne i initiativet Global Fødevaresikkerhed ved CIES .

Hvorfor er IFS-certificering godt for min virksomhed?

De vigtigste europæiske detailhandlere kræver IFS certificering fra de leverandører, der indgår i deres forsyningskæde. Men IFS er en international standard og kan derfor også anvendes til leverandører uden for Europa.

Standarden giver din virksomhed mulighed for:

  • At bevise sit engagement I fødevaresikkerhed og - i tilfælde af et brist I fødevaresikkerheden - juridisk forsvar inden for rammerne af due diligence konceptet *
  • At opbygge og drive et ledelsessystem, der hjælper dig til bedre fødevarekvalitet og -sikkerhed - herunder at overholde lovgivningen i de lande, hvor det færdige produkt sælges
  • At få et værktøj til at forbedre fødevaresikkerheden og midlerne til at overvåge og måle det effektivt
  • At reducere din virksomheds produktaffald, efterbearbejdning og tilbagekaldelse af produkter

Hvordan kan jeg forberede mig til at blive certificeret?

Virksomheder, der planlægger godt, står bedre rustet til at blive certificeret i IFS. Det er vigtigt, at du og din virksomhed er positive, engagerede og sætter klare mål og datoer for gennemførelsen og vurderingen.

Det omfatter:

  • Etablering af et kvalitetsstyringssystem
  • Identifikation af lovkrav
  • Identifikation og dokumentation af de specifikke farer for fødevaresikkerheden og de relevante kontrolforanstaltninger (HACCP-system )
  • Identifikation af GMP (Good Manufacturing Practice) og en god hygiejnepraksis - herunder et program for skadedyrsbekæmpelse, et program for udstyr og vedligeholdelse af bygninger, et program for rengøring samt alle de specifikke standardkrav
  • Gennemførsel af eventuelle nødvendige strukturelle forbedringer

* Evnen til at kunne påvise, at der er truffet enhver rimelig foranstaltning for at undgå en hændelse.

Kontakt os for yderligere information

Vibeke Bagger

Vibeke Bagger

Food Business Development Manager

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Related services you might find interesting: