DNV Danmark

ISCC - Certificering af bæredygtig bioenergi

ISCC Biofuel

Kontakt os for yderligere information

Kåre Weng

Kåre Weng

Sales Manager

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Vi tilbyder certificering af bæredygtige biobrændstoffer i henhold til ISCC-certificeringsordningen (International Sustainability Carbon Certification).

De globale drivhusgasemissioner er højere, end kloden kan klare. Som svar herpå stiger produktionen af og efterspørgslen efter biomasse og biobrændstoffer. Fremtidens energiforsyning afhænger af en bæredygtig produktion af biobrændstoffer; deres forsyningskæder er komplekse og har en række miljøpåvirkninger. Certificering er et effektivt middel til at bevise bæredygtigheden af biobrændstof- og biomasseprodukter i hele forsyningskæden. Vi har en global akkreditering for ISCC-ordningen.

ISCC fokuserer på reduktion af drivhusgasser gennem værdikæden, bæredygtig arealanvendelse, beskyttelse af naturlige levesteder og social bæredygtighed i forbindelse med råvareproduktionen. Baseret på EU's RED-direktiv kræver ISCC en reduktion af drivhusgasemissionerne på mindst 35 % (stigende til 50 % i januar 2017 og til 60 % i januar 2018; dvs. for anlæg, hvor produktionen starter fra 2017 og fremefter). Produktion af råmaterialer (plantager) skal også overholde 6 principper.

ISCC-revisionen vil omfatte følgende emner:

 • Bevaring (biodiversitet & økosystemtjenester) og jord med høj kulstofbeholdning
 • Jord, vand & luft og anvendelse af god landbrugspraksis
 • Arbejdsvilkår
 • Menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og rettigheder i forbindelse med arealanvendelse. Ansvarlige relationer til lokalsamfundet.
 • Lovlighed
 • God forvaltningspraksis
 • Udledning af drivhusgasser

Hvorfor certificere efter ISCC-certificeringssystemet?

Vedvarende energi er af global interesse og har stor betydning for bestræbelserne på at reducere drivhusgasemissionerne globalt for at mindske og vende den globale opvarmning. Lovgivningskrav og aktører på markedet kræver i stigende grad, at udbydere skal bevise ansvarlig og bæredygtig produktion af biomasse og biobrændstoffer i hele forsyningskæden.

Fordele ved certificering af bæredygtige biobrændstoffer:

 • Garanti til dine kunder for, at dine produkter er produceret på en ansvarlig måde
 • Anerkendelse på markedet som en førende aktør på markedet for bæredygtige biobrændstoffer
 • Beviser for overholdelse af din regions lovkrav
 • Beviser, at du overholder EU's direktiv om vedvarende energi (RED) og dermed giver adgang til dette marked for dine biomasse-/biobrændstofprodukter
 • Certificering gør det muligt for dig at kommunikere troværdigt til markedet om bæredygtigheden af dine biomasse-/biobrændstofprodukter.

Kontakt os for at få mere at vide om disse standarder og certificeringssystemer, og hvordan vi kan støtte dig på din vej mod certificering.

Kontakt os for yderligere information

Kåre Weng

Kåre Weng

Sales Manager

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Related services you might find interesting: