DNV GL Danmark

ISO 22000 - Fødevaresikkerhed

Ice cream processing line

Kontakt os for yderligere information

Vibeke Bagger

Vibeke Bagger

Food Business Development Manager

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

ISO 22000 er et ledelsessystem inden for fødevaresikkerhed. Standarden gør enhver virksomhed, som er direkte eller indirekte involveret i fødekæden, i stand til at identificere de relevante risici og håndtere dem effektivt.

Forebyggelse af skandaler, svigt og manglende overholdelse af lovgivningen inden for fødevaresikkerhed kan hjælpe jer med at beskytte jeres brand. Med implementering af et fødevaresikkerhedsledelsessystem i overensstemmelse med ISO 22000, ændres jeres virksomheds tilgang fra at være en retroaktiv kvalitetskontrol til at være mere forudseende og forebyggende. Virksomheder står overfor store krav fra lovgivende instanser, kunder og forbrugere om at sikre konsekvente og sikre produktionsprocesser. Et effektivt og skræddersyet ledelsessystem vil hjælpe jer med at forebygge fødevareskandaler og omkostninger forbundet hermed, samt øge pålideligheden omkring overholdelse af det lovmæssige. En forpligtelse til bevidst risikovurdering vil være en af jeres vigtigste konkurrencefordele. 

Hvad er ISO 22000?  

ISO 22000 er kompatibel og harmoniseret med andre anerkendte ledelsessystemer, herunder ISO 9001. Standarden er derfor ideel at integrere i eksisterende ledelsessystemer og processer. 

ISO 22000 kan implementeres i alle organisationer, som er direkte eller indirekte involveret i en fødevares værdikæde. Dette omfatter producenter af emballage eller rengøringsmidler, leverandører af rengøringsydelser, skadedyrsbekæmpelse eller industrielle vaskerier. Standarden giver jer mulighed for at vurdere og synliggøre, at jeres produkter er i overensstemmelse med fødevaresikkerheden samt synliggør jeres kontrol af fødevaresikkerheden. 

Standarden sikrer fødevaresikkerhed fra jord til bord på baggrund af følgende generelt anerkendte nøglefaktorer:

 • Interaktiv kommunikation: En innovativ og afgørende faktor for risikovurdering. Et struktureret informationsflow i alle retninger, internt såvel som eksternt. Garanterer effektiv kontrol af risici. 
 • System administration: Kontrol af interaktionen mellem systemets elementer garanterer ydeevne og effektivitet af systemet.
 • Prerequisite Programmes (PRP): God produktions-, hygiejne- og landbrugspraksis, herunder for eksempel procedurer og planer for vedligeholdelse af udstyr og bygninger samt procedurer for skadedyrsbekæmpelse, er hovedelementer, som et HACCP studie (Hazard Analysis & Critical Control Points) er baseret på. 
 • HACCP principper: Den grundlæggende metodik til at planlægge en sikker fremstillingsproces, der er relevant for alle individuelle virksomheder uden unødig bureaukrati.

Hvorfor gavner en certificering vores virksomhed?  

Der er adskillige potentielle fordele ved ISO 22000, men de mest signifikante er håndgribelige og synlige forbedringer af indsatsen på fødevaresikkerheden og en større garanti for overholdelse af lovgivningen på området.

ISO 22000 gør det muligt for jer at:

 • Bygge og drive et ledelsessystem indenfor en veldefineret og klar struktur, som samtidig er fleksibel i forhold til jeres virksomheds behov og forventninger.
 • Forstå hvad de reelle risici er for forbrugerne og for jeres virksomhed.
 • Have et værktøj til forbedring af indsatsen på fødevaresikkerheden samt midler til effektivt at overvåge og måle denne indsats. 
 • Imødekomme lovgivningen på fødevareområdet samt koncern krav. 

En certificering i henhold til ISO 22000 giver jeres virksomhed et effektivt middel til at kommunikere ud til interessenter og andre interesserede parter. Det er et vigtigt element at synliggøre, at jeres engagement og forpligtelse for fødevaresikkerheden understøttes af jeres virksomheds ansvar, ledelse og krav omkring regnskabsaflæggelse.

Hvordan kommer vi i gang?

En ISO 22000 certificering omfatter følgende trin:

 • Identificer, evaluer og kontroller de risici for fødevaresikkerheden, der kan forventes at forekomme, for direkte eller indirekte at undgå at skade forbrugeren. 
 • Kommuniker relevante informationer gennem fødevarekæden vedrørende sikkerhedsspørgsmål, der relaterer sig til produktet. 
 • Kommuniker informationer angående udvikling, implementering og opdateringer af jeres ledelsessystem til hele organisationen. 
 • Evaluer regelmæssigt og opdater, når nødvendigt, at jeres ledelsessystem dækker virksomhedens reelle aktiviteter og de nyeste oplysninger omkring risici i forhold til fødevaresikkerheden. 

DNV er et akkrediteret certificeringsorgan, som tilbyder uddannelse indenfor og certificering af ISO 22000. Se hvordan I kommer i gang med jeres certificering her.

Kontakt os for yderligere information

Vibeke Bagger

Vibeke Bagger

Food Business Development Manager

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Related services you might find interesting: