Food and beverage

ISO 26000 CSR Ledelsessystem

ISO 26000 by DNV GL

Kontakt os for yderligere information

Kåre Weng

Kåre Weng

Sales Manager

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

ISO 26000 er en vejledning og giver anbefalinger om social ansvarlighed.

Hvad er ISO 26000-standarden?

ISO 26000 er en vejledende standard og indeholder anbefalinger om socialt ansvar. Det vil ikke være en certificerbar standard, men snarere et tilbud om bedste praksis, hvor organisationer kan tilpasse retningslinjerne til deres egen drift, forsyningskæde og markeder.

Standarden definerer social ansvarlighed som en organisations ansvar for de konsekvenser, som dens beslutninger og aktiviteter har for samfundet og miljøet, gennem en gennemsigtig og etisk adfærd, der:

  • Bidrager til bæredygtig udvikling, herunder sundhed og velfærd i samfundet.
  • Tager hensyn til interessenternes forventninger.
  • Er i overensstemmelse med gældende lovgivning og i overensstemmelse med internationale adfærdsnormer.
  • Er integreret i hele organisationen og praktiseres.

Standarden gælder for alle typer organisationer, små og store, statslige, kommercielle og ikke-statslige.

Fordele ved ISO 2600-standarden

Ved at implementere ISO 26000 kan du optimere dine interne processer og sikre integration mellem dine ledelsessystemer og din indsats inden for socialt ansvar og bæredygtighed.

Du kan forbedre dit forhold til partnere, myndigheder, medier, leverandører, kolleger, kunder og det samfund, du opererer i. Risikostyringen forbedres, da sandsynligheden for konflikter mellem interessenter, dårlig omtale og omdømmekriser reduceres betydeligt.

Et bedre omdømme vil øge personalets moral og evnen til at tiltrække og fastholde medarbejdere.

Investorer, sponsorer og det finansielle samfund er også mere interesserede i at investere i etisk sunde organisationer.

DNV - Business Assurance-tjenester omfatter:

  • 1-dages kursus med en introduktion til ISO 26000 og virksomheders sociale ansvar.
  • Kortlægning af de vigtigste områder inden for socialt ansvar (1-dags workshop).
  • Hjælp til at definere foranstaltninger til integration af socialt ansvar i det eksisterende forvaltningssystem.
  • Udføre en analyse af mangler i forhold til ISO 26000 og foreslå forbedringer.
  • Hjælp til at komme i gang eller forbedre kommunikationen om socialt ansvar.

Kontakt os for yderligere information

Kåre Weng

Kåre Weng

Sales Manager

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Related services you might find interesting: