Oil and gas

ISRS™: til gavn for din virksomheds sundhed

An adult hand and a child's hand both holding the same green apple

Kontakt os for yderligere information

Kåre Weng

Kåre Weng

Sales Manager

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Bedste praksis inden for sikkerhed og bæredygtighedsstyring.

Organisationer er under stigende kontrol fra interessenter, som forventer stadig højere standarder for sikkerhed og bæredygtighed. At opfylde myndighedernes, kundernes, medarbejdernes og offentlighedens forventninger kan være et spørgsmål om virksomhedens overlevelse.

ISRS er et verdensledende system, der bruges til at vurdere, forbedre og påvise sundheden i en organisations forretningsprocesser. Ved at bruge ISRS kan organisationer og deres interessenter være sikre på, at deres aktiviteter er sikre og bæredygtige.

ISRS er tilgængelig på 11 sprog og er blevet implementeret på tusindvis af steder verden over. Det omfatter afprøvede og pålidelige værktøjer, der kan bruges på fleksible måder til at udvikle, uddanne, implementere, vurdere og benchmarke sikkerhed og bæredygtighedsledelse.

Internationalt sikkerhedsklassificeringssystem

ISRS repræsenterer mere end 35 års akkumuleret erfaring med bedste praksis inden for sikkerhed og bæredygtighedsstyring. Dens fortsatte succes er et vidnesbyrd om dens vision og stærke fundament i forskning.

Den første udgave blev udviklet i 1978 af Frank Bird, en pioner inden for sikkerhedsledelse, og var baseret på hans forskning i årsagerne til 1,75 millioner ulykker.

Internationalt system til vurdering af bæredygtighed

Den syvende udgave af ISRS blev lanceret i 2006. Dens anvendelsesområde gik ud over arbejdsmiljøledelse og sikkerhedsledelse og omfattede også bedste praksis inden for miljø-, kvalitets- og sikkerhedsstyring og rapportering om bæredygtighed.

Den ottende udgave af ISRS blev lanceret i 2009. Dens anvendelsesområde blev udvidet yderligere for at hjælpe organisationer med at forbedre styringen af processikkerheden, efter at industrien var bekymret over hyppigheden af større ulykker. Den omfatter specifikke kontrolforanstaltninger til håndtering af større procesrisici, herunder brand, eksplosion og udslip af brændbare eller giftige materialer.

ISRS er et registreret varemærke i Den Europæiske Union, USA, Norge, Indonesien og Singapore.

Kontakt os for yderligere information

Kåre Weng

Kåre Weng

Sales Manager

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Related services you might find interesting: