My Care: Skab tillid hos dine interessenter ved at styrke din virksomheds evne til at styre smitte risici

At sikre sin forretning i en COVID-19 tid er en udfordring uden fortilfælde. Risikostyring af smitte er nu omdrejningspunkt for at sikre virksomhedens resultater og vil være det i fremtiden. DNVs My Care service vurderer jeres virksomheds modenhed og grad af overenstemmelse med krav ift. smitterisici, i tråd med nationale krav og best practice i jeres branche. Det digitale My Care-mærke viser dine kunder og medarbejdere, at I kan håndtere risikostyring af smitte.

Den nye situation kræver en ny tilgang til risikostyring af smitte. Det niveau af risikostyring, der kræves i dag, for at opbygge tillid, har hidtil kun været relevant for hospitalsvæsenet. DNVs My Care-service er udviklet specifikt til at vurdere jeres virksomheds modenhed og evne til at overholde kravene til risikostyring af smitte efter de samme høje standarder, som bruges i hospitalsvæsenet og tilpasset jeres virkelighed. Dette kombineres med vores viden om risikostyring, arbejdsmiljøekspertise og vurdering af virksomhedens modenhed.

En heldhedsorienteret tilgang opbygger virksomhedens robusthed. My Care gør det muligt for jer at blive klar i dag og tilpasse jeres respons på COVID-19 til en hverdag efter den akutte situation for jeres virksomhed. På den måde kan I ruste jeres virksomhed til at klare ikke bare den nuværende situation, men også være forberedt, hvis lignende situationer opstår i fremtiden.

Evnen til at forebygge og nedsætte smitterisiko indebærer at tage hensyn til alle aspekter og aktiviteter der dækker: 

 • Infektionsforebyggelse og kontrol
 • Nødberedskab, politikker og procedurer i forbindelse med udbrud
 • Overholdelse af nationale og internationale regler såvel som best-practice indenfor jeres branche

My Care måler modenheden i jeres foranstaltninger til at forebygge og begrænse smitterisici, og bidrager med værdifuld viden og dyb indsigt i jeres virksomheds parathed til at håndtere smitterisici. Ved at sikre at jeres drift er klar til at operere under nye forhold, bliver det muligt for jer at genåbne og fortsætte jeres forretning med så få forhindringer som muligt. Vores uafhængige vurdering forsikrer jeres interessenter, jeres kunder og medarbejdere om, at jeres virksomhed kan håndtere smitterisici. Dette kan i kommunikere ud effektivt, ved hjælp af det digitale My Care-mærke og en valideret erklæring som er lagret i en blockchain. Derudover vil i modtage en vurdering som giver jer flere detaljer og mere indsigt i, hvor i kan forbedre jer, blive mere kompetente og yderligere øge jeres robusthed og tillid.

My Care – opbyg tillid hos forbrugerne

DNVs metoder er tilrettelagt til at skabe en helhedsorienteret vurdering af virksomheders evner indenfor risikostyring af smitte. Modenhedsmodellen vurderer virksomhedens effektivitet til at styre smitterisici og identificerer, hvilke tiltag der er nødvendige for at forbedre præstationsevnen. 

For at forberede sig bedst muligt på den nuværende situation og den nye virkelighed efter COVID-19 bør virksomheder:

 1. Iværksætte de mest nødvendige sundhedstiltag
 2. Engagere kunder og medarbejdere
 3. Handle hurtigt, men tænkte langsigtet, udnytte de nye tiltag til at tilpasse forretningen til en ny dagligdag

Målet er at sikre at processer og politikker implementeres med henblik på at sikre at ingen bliver smittede. Modenhedsvurderinger baseres på en struktureret tilgang, hvor løbende forbedringer og monitorering er en forudsætning. COVID-19 situationen er i hurtig forandring og derfor kræver det at enhver tilgang til risikostyring af smitte er dynamisk og fleksibel:

 1. Vurder dine evne til at styre og afbøde smitterisici
 2. Tilpas din HSE-politik til situationen efter den akutte krisesituation
 3. Skab tillid hos dine kunder, som en forudsætning for genåbning af forretningen
 4. Brug digitale løsninger til at opbygge tillid hos kunderne
 5. Lav de nødvendige tiltag, evaluer, og juster løbende

For at dele jeres modenhedsniveau med jeres interessenter, vil i modtage en detaljeret erklæring og et digitalt mærke, som kan fremvises i jeres fysiske lokationer, på websites eller et hvilket som helst touchpoint, der er relevant for at skabe tillid. Mærket kan knyttes til verifikationserklæringer og data, der er gemt på vores blockchain, for at sikre dets uforanderlighed og integritet.

Hvordan fungerer det?

My Care måler parathed og modenhed på 6 forskellige parametre:

 1. Governance
  Topledelsens ansvar og roller inden for enhver organisation, når det drejer sig om at udstede politikker, udvikling af virksomhedskultur, risikostyring og prioritering af ressourcer for at mindske smitterisikoen
 2. Strategi
  Detaljeret planlægningsprocess ift. udvikling af mål som sikrer at alle risici bliver håndteret.
 3. Kommunikation 
  Identificering og styring af interne og eksterne kanaler og målgrupper.
 4. Tiltag
  Adresserer at I har en struktureret og godkendt måde at håndtere og forhindre smitte. Baseret på politikker, strategier og planlægning skal du have de rette handleplaner på plads
 5. Dataanalyse
  Evnen til at definere, opsætte, måle og overvåge smitterelaterede statistikker og alle parametre, der giver virksomheden mulighed for at forstå den reelle status for den planlagte køreplan.
 6. Løbende forbedringer
  Processer som skal opdatere og effektivisere virksomheden, opdatering af roller, processer og værktøjer til at nå jeres mål

Vurderingserklæringen giver et billede af jeres modenhedsprofil. Den fremhæver, hvor jeres virksomhed præsterer godt, og hvor der er plads til forbedring. Derudover fremhæves det tydeligt hvad der skal prioriteres for at skabe forbedringer.

DNV kan udføre to typer af vurderinger ved hjælp af My Care værktøjerne. Du kan vælge mellem parathed- eller en modenhedsvurdering eller en kombination af begge. Hovedforskellen er at den fulde modenhedsvurdering giver jer flere detaljer om jeres modenhedsprofil, dets betydning og tilhørende niveau på modenhedsskalaen. Dette kan give jer større indsigt, som kan bruges til at bakke op om løbende forbedringer i forhold til HSE og virksomhedens modenhed.

Parathedsvurderingen viser jeres parathed op mod et benhcmark-niveau. Det er nødvendigt at nå benchmark-niveauet, hvis man ønsker en fleksibel, robust risikostyring af smitte. I vil få indsigt i alle nødvendige forbedringer og for mange virksomheder er dette en god måde at begynde på arbejdet med at skabe øget robusthed og tillid.

Vurderingerne er udført af DNVs eksperter med kompetencer som passer til My Care-metoderne:

 • Lead auditorer med særlig viden om risikoledelse og infektionshygiejne
 • Alle auditorer er uddannet i DNVs særlige metode
 • Vi inddrager DNVs sundhedseksperter i USA, Europa og Asien, hvor det er nødvendigt
 

Download the My Care flyer