Other sectors

Netværksmøder for kvalitetschefer i fødevare- og foderindustrien

DNV GL Careers

Kontakt os for yderligere information

Torsten Helt Volmar

Torsten Helt Volmar

Inspection & Supply Chain Services Manager

Tilmelding til netværksmøderne

TILMELDING

Hos DNV tilbyder vi netværksmøder for kvalitetschefer i fødevare- og foderindustrien. Her kan du netværke med kollegaer fra industrien og skabe nye forbindelser, som du kan trække på i det daglige. Vi sørger for inspiration, ny faglig viden og sparring samt gode ideer til, hvordan din virksomhed kan højne jeres kompetencer.

Netværkene bliver faciliteret af vores kompetente auditorer, som alle besidder solid erfaring med kvalitetssikring. Møderne bliver enten holdt på en af DNV’s kontorer (Aalborg, Aarhus, Fredericia eller Esbjerg) eller hos en af medlemsvirksomhederne, så du også får inspiration med hjem på det produktionsmæssige plan.

Et medlemskab af vores netværksmøde omfatter to møder om året.

Sådan foregår det

Her det typiske forløb på møderne:

 1. Kort information om, hvad der rør sig inden for de forskellige standarder
 2. Bordet rundt 
 3. 1 – 2 relevante temaer pr. møde, som vi går i dybden med 
 4. Gruppearbejde – her får du indblik i de andres tilgang til temaet og kan få input til løsning af egne udfordringer
 5. Eventuel gennemgang af relevante dele af produktionen hos værtsvirksomheden - eller møde med relevante DNV kollegaer fra fx planlægningen, hvis mødet foregår på et DNV kontor

Hvornår foregår det

 • Onsdag den 7. december 2016 klokken 09.00-15.00 i Århus
  Emnet for netværksmødet er Definition af CCP/OPRP/PRP og risikoanalyser. Joan Rohde Pedersen og Torsten Helt Volmar være jeres værter. 
 • Onsdag den 1. marts 2017 kl. 9.00-15.00 i Fredericia
 • Torsdag den 14. september 2017 kl. 9.00-15.00 i Esbjerg
  Emnet for netværksmødet er Intern audit. Vi mødes kl. 9.00 på Ulvsundvej 1, 6705 Esbjerg. Efter frokost går vi til Esbjerg vandværk, Lykkesvej 14, 6705 Esbjerg.

Det taler vi om

Temaerne bliver fastlagt fra gang til gang. Vi tager altid udgangspunkt i aktuelle emner eller specifikke emner, som du og de øvrige medlemmer ønsker at få større indsigt i. Eksempler på temaer kan være:

 • Skadedyr
 • Kvalitetsafdelingens rolle i den enkelte organisation (udfordringer og muligheder)
 • Forebyggelse af svindel og sabotage i hele leverandørkæden
 • Rengøring og kontrol af rengøring
 • Mikrobiologiske risici
 • Sporbarhed
 • Kundekrav
 • Intern audit

Har du lyst til at deltage i vores netværksmøder – eller ønsker du at høre mere – så er du meget velkommen til at kontakte os.

Tilmelding kan ske her.

Kontakt os for yderligere information

Torsten Helt Volmar

Torsten Helt Volmar

Inspection & Supply Chain Services Manager

Tilmelding til netværksmøderne

TILMELDING

Related services you might find interesting: