DNV GL Danmark

OHSAS 18001 (ISO 45001) - Arbejdsmiljøledelse

OHSAS 18001

Kontakt os for yderligere information

Behov for mere information?

Ja tak

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Synliggør jeres forpligtelse til et sundt og sikkert arbejdsmiljø

En sund og sikker arbejdsplads berører alle virksomheder, og i mange lande er det et krav at virksomhederne implementerer et arbejdsmiljøledelsessystem. I stigende grad er virksomheder forpligtet til at rapportere om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, og det er derfor afgørende, at I som organisation viser, at I lever op til disse målsætninger. 

En certificering af jeres arbejdsmiljøledelsessystem af DNV viser, at I har et kompatibelt system og høje standarder når det kommer til sundhed og sikkerhed. 

Den nye ISO 45001 standard erstatter OHSAS 18001

Den nye ISO 45001 udkom i marts 2018, og erstatter OHSAS 18001. Virksomheder som er certificeret efter OHSAS 18001 har en tre-årig periode til at konvertere til den nye standard. ISO 45001 anvender ISO High Level structure (HLS), som definere strukturen for alle nye ISO standarder. Det er derfor også lettere at integrere flere ledelsessystemer så som ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 m.m. 

Hvordan gavner en arbejdsmiljøcertificering vores organisation?

  • OHSAS 18001/ISO 45001 er en international anerkendt standard indenfor arbejdsmiljøledelsessystemer. Standarden kan implementeres af alle typer virksomheder, lille som stor, og indenfor enhver branche. 
  • Standarden giver en struktur baseret på det veletablerede ledelsesprincip Plan-Do-Check-Act. 
  • Standarden kræver, at organisationen identificerer og overholder de gældende lovmæssige krav, såvel som andre krav. 
  • Organisationen skal etablere og løbende forbedre arbejdsmiljøledelsessystemet for at eliminere og minimere risici for personale og andre interessenter, som kan udsættes for arbejdsmiljøbetonet farer forbundet med organisationens aktiviteter og services. 
  • I følge standarden skal organisationen arbejde systematisk med at opnå forbedringer i arbejdsmiljøet og forebygge tilbagevendende ulykker, uheld og hændelser. 
  • Standarden kræver at der er overensstemmelse med den erklærede arbejdsmiljøpolitik samt at denne politik synliggøres overfor andre. 

Hvordan kommer vi i gang?

I skal implementere et effektivt arbejdsmiljøledelsessystem, som opfylder kravene i standarden. DNV er et akkrediteret certificeringsorgan, som tilbyder uddannelse indenfor og certificering af OHSAS 18001. I kan kontakte os her for yderligere information

Kontakt os for yderligere information

Behov for mere information?

Ja tak

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Related services you might find interesting: