Other sectors

Rederier

Shipping

Kontakt os for yderligere information

Torsten Helt Volmar

Torsten Helt Volmar

Inspection & Supply Chain Services Manager

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Konkurrencen mellem rederierne er intensiv, ikke kun målt på rejsetid, men også om bord på færgerne, hvor der lægges meget energi i at tilbyde gode restauranter og spisesteder. De spiller en afgørende rolle for kundetilfredsheden og leverer desuden ofte et væsentligt bidrag til den samlede økonomi. Vi kan hjælpe dig med at få styr på fødevaresikkerheden og kvaliteten - også når bølgerne går højt.

Fordelt på ikke færre end 106 danske indenrigs- og udenrigsfærgesejleruter blev der i 2015  transporteret omkring 31.758 millioner mennesker. En stor del af de rejsende opfatter rejsetiden som et frirum, hvor de skal have noget at spise, og der tilberedes og serverer hver eneste dag et uendeligt stort antal måltider på færgeoverfarterne. Der lægges betydelige ressourcer i at tilbyde spændende kvalitetsmåltider, der er afstemt efter de rejsendes ønsker, præferencer og økonomi. Det er velkendt, at udbuddet og kvaliteten af måltiderne er afgørende for de rejsendes valg af færgeoverfart, så det er indsatsen værd at gøre sig umage.

Store krav fra de rejsende

De rejsende er hver især at betragte som unikke og kvalitetsbevidste brugere med specifikke mad- og kvalitetspræferencer samt individuelle fødevareholdninger til eksempelvis dyrevelfærd, bærdygtighed og økologi. Derudover er brugerne kulinarisk bevidste og stiller klare krav til de fysiske rammer – herunder den service og information, der supporterer måltidet.

Fødevaresikkerheden er indiskutabel. Faktisk tager så godt som alle gæster kvalitet og fødevaresikkerhed for givet, hvilket de er i deres gode ret til at gøre. Der er ingen undskyldninger for at efterlade en gæst med maveonde - og ej heller tilgivelse for at servere kold fiskefilet på slatne salatblade. 

Sikring af fødevaresikkerheden er en særdeles dynamisk proces, hvor det store mix af de råvarer, der indgår i tilberedningen, kræver klare procedurer for håndteringen. En proces, der vedvarende skal organiseres, styres og kontrolleres - både af hensyn til fødevaresikkerheden og for at levere kvalitetsmåltider, der tilfredsstiller kunden. 

Det kan vi hjælpe med

Rederibranchen er et komplekst marked med åbenbare branchespecifikke, logistiske udfordringer. Vores ambition er i samarbejde med dit rederi at designe et inspektions-setup, der både indbefatter fødevaresikkerhed og specifikke, kunderelaterede krav, såsom forretningskoncepter og andre inspektionselementer, som tilgodeser forbrugernes præferencer. 

DNV har udviklet et inspektionsdesign, der omhandler klassiske fødevaresikkerhedselementer, men hvor inspektionen kan moduleres efter behov. Vi kan fx se på, om produkterne klar til overfartstiderne og til stede i restauranterne, om salatbaren virker indbydende og frisk - og løbende bliver fyldt op, om buffeten er præsenteret som aftalt - og om der er tydelig informationen om ingredienser og allergener til stede? Derudover kan vi fx undersøge, om legerummene er ryddelige og forsvarlige, om toiletterne er pæne, om stillerummene fungerer efter intensionen, og om solvognene på dækket er sikre og anvendelige. Mulighederne er uttalige for at undersøge, hvor der præcis kan optimeres på kvaliteten og dermed sikre mere tilfredse kunder.

Sådan foregår det

Designet af inspektionssetuppet udvikles i samarbejde med dig som kunde under skyldig hensyntagen til jeres eksisterende egenkontrolprogram, arbejdsrutiner og forretningskoncepter. Efterfølgende udarbejdes en første udgave af inspektionssetuppet, der præsenteres for vores kompetencecenter. Her identificerer vi eventuelle mangler og leverer en køreklar plan for, hvordan I fremover kan håndtere jeres kvalitet og fødevaresikkerhed. Næste skridt er pilotprojekt hvor der udvælges et passende antal restauranter og (færger) til inspektionerne, der afspejler forskellighederne inden for kæden og inspektioner gennemføres. 

Der evalueres og tilrettes og vores fødevareteam er efterfølgende klar til den fulde inspektionsrunde der tilrettelægges i samarbejde med jer. Afslutningsvis udarbejdes en samlet rapport der kan benyttes til forretningsudvikling og benchmarking inden for kæden.

Slip for tung kommunikationen med myndighederne
Vil du hellere bruge energien på det, du er god til, frem for at diskutere med myndighederne? Så lad os vores kompetente og erfarne team opdatere jeres risikoanalyse og egenkontrolprogram for PAH og akrylamid.

Kontakt os for yderligere information

Torsten Helt Volmar

Torsten Helt Volmar

Inspection & Supply Chain Services Manager

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Related services you might find interesting: